Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕЗДРА ЕООД, Град Мездра - Отделения и Специалисти

акушеро гинекологично отделение мездра

акушеро гинекологично отделение мездра , ехографски кабинет мездра и региона, мамограф в мездра и региона, мбал мездра, мбал мездра еоод, медико диагностични лаборатории мездра, отделение за реанимация регион мездра , отделение по образна диагностика мездра, отделение по обща и клинична патология , офталмолог в мездра и региона , хистологична лаборатория община мездра

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕЗДРА ЕООД
Отделения и Специалисти

 

Медико-диагностични лаборатории

 

Клинична лаборатория – ниво ІІ в съответствие на медицински стандарт по „Клинична лаборатория”, тел: 0878156850
Началник: д-р Красимира Георгиева, специалност „Клинична лаборатория”

 

Микробиологична лаборатория – ниво на компетентност - ниво ІІ в съответствие на медицински стандарт по „Микробиология”.
Завеждащ: д-р Иванка Тодорова, специалност „Клинична микробиология”

 

Отделение без легла
Отделение по обща и клинична лаборатория – Началник отделение д-р Елена Чилингирова – специалност „Обща и клинична патология”

 

Отделение по образна диагностика - ниво ІІ в съответствие на медицински стандарт по „Образна диагностика”, тел: 0878157229.
Началник отделение: д-р Николай Баев –специалност „Рентгенология” ,
Лекарски екип: д-р Благовест Маринов – специалност „Образна диагностика”, д-р Венцислав Цветков– лекар специализант по Образна диагностика

- Рентген
- Мамограф
- Скенер
- Ехографски кабинет

 

Стационар

 

Отделение по вътрешни болести - ниво на компетентност – ниво ІI в изпълнение на медицински стандарт по „Вътрешни болести” – тел:0910/9-21-61; 0878167011
Началник отделение: д-р Крум Крумов – специалност „Вътрешни болести”
Лекарски екип: д-р Мариана Близнашка – специалист по вътрешни болести с тясна специалност Кардиология, д-р Мария Алексиева – специалист по Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия и Клинична алергология, д-р Пеца Киркова – специалист по Вътрешни болести, с тясна специалност Пулмология, д-р Минка Велева – специалист по Инфекциозни болести, д-р Любомир Цветанов - специалист по Вътрешни болести с тясна специалност „Гастроентерология” със сертификат за второ ниво на горна и долна ендоскопия, д-р Геновева Тодорова – специалист по Вътрешни болести, д-р Стела Велчева – специалист по Пулмология и фтизиатрия.
Консултанти : д-р Трифонка Цолова – специалист по хирургия с тясна специалност Урология, д-р Александър Ценев – специалист по вътрешни болести с тясна специалност Кардиология - извършващ Ехокардиографии.

 

Отделение по педиатрия ниво на компетентност – ниво І в изпълнение на медицински стандарт по „Педиатрия”, тел:0878167008
Началник: д-р Веселка Павлова – специалист по Детски болести.
Лекарски екип: д-р Виктор Донев – специалност Детски болести, д-р Петя Цветкова – лекар специализант по Детски болести, д-р Веселка Андреева – специалист по Детски болести. 
Консултант: д-р Мариана Киркова – специалист УНГ, отоневролог.

 

Отделение по акушерство и гинекология – ниво на компетентност – ниво ІІ в изпълнение на медицински стандарт по „Акушерство и гинекология” - Тел: 0878156731
Началник отделение: д-р Владимир Цеков – специалист по Акушерство и гинекология.
Лекарски екип: д-р Стелиана Цанова – специалист по Акушерство и гинекология, д-р Росица Махинова – специалист по Акушерство и гинекология, д-р Атанаска Ценова – специалист по Акушерство и гинекология, д-р Диана Йорданова - специализант по Акушерство и гинекология, д-р Веселин Николаев – специалист по Акушерство и гинекология.

 

Отделение по хирургия – ниво на компетентност – ниво ІІ в изпълнение на медицински стандарт по „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия” – тел: 0878157081
Началник: д-р Йордан Ценовски – специалност „Хирургия” и „Гръдна хирургия”.
 Лекарски екип: д-р Венцислав Анков – специалност Хирургия, притежаващ сертификат  за извършване на доплерсонографски изследвания, д-р Владимир Христов – специалност „Хирургия”, проф. Хайрабед Дереджян – специалност „Хирургия”, д-р Цветан Танчев – специалност „Хирургия”, д-р Янко Михайлов – специалност „Хирургия”, д-р Милян Игнатов– лекар специализант по Хирургия
 Консултанти: д-р Огнян Златев – специалност Съдова хирургия, Притежаващ сертификат за извършване на доплер-сонографски изследвания, проф. Христо Цеков – специалност Неврохирургия.

 

Отделение по нервни болести – ниво ІІ в изпълнение на медицински стандарт по „Нервни болести” - 0910/9-26-93 / 0878153094
Началник: д-р Митанка Костова – специалист Невролог, притежаваща сертификати за извършване на Електромиелографски изследвания.
 Лекарски екип: д-р Димитър Драганов – специалност „Нервни болести”, д-р Валерия Мраморенска – специалист „Нервни болести”, притежаваща сертификати за извършване на Електромиелографски и Електроенцефалографски изследвания, д-р Румяна Цветкова – лекар специализант по Нервни болести, д-р Веселин Петров - лекар специализант по Нервни болести

 

Отделение за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) - ниво на компетентност – ниво ІІ в изпълнение на медицински стандарт по „Анестезия и интензивно лечение”, тел:0878152305
Началник отделение: д-р Мария Севдина – специалност Анестезиология и интензивно лечение.
Лекарски екип: д-р Красимир Николов – със специалност Анестезиология и интензивно лечение, д-р Нина Мишонова – със специалност Анестезиология и интензивно лечение, д-р Цеца Петрова – със специалност Анестезиология и интензивно лечение, д-р Галина Балабанова – специалност Анестезиология и интензивно лечение, д-р Тодор Лозанов – специалност „Акушерство и гинекология”, д-р Диана Дечовска – специализант Анестезиология и интензивно лечение, д-р Ростислав Стефанов – със специалност Анестезиология и интензивно лечение

 

Други

 

  - Болнична аптека


  - АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ, включващ:

 

  • Отдел “Финансово-икономически”
  • Отдел ”Информационно-техническо обслужване, деловодство и архив”
  • Материално и техническо снабдяване и обслужване
  • Централна стерилизационна
  • Централна пералня
  • Медицински транспорт
  • Кухненски блок
  • Закрита площадка за събиране и съхранение на опасни болнични отпадъци
  • Отоплителна централа

 

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕЗДРА ЕООД

Град Мездра, Община Мездра, ул. Янко Сакъзов № 33
Телефон: 091092423
Факс: 091092600
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Мездра

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕЗДРА ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕЗДРА ЕООД, Мездра

МБАЛ МЕЗДРА ЕООД изпълнява функцията на регионално лечебно заведение за стационарно лечение на остри и хронични заболявания на територията на община Мездра. В МБАЛ МЕЗДРА, дейността