Регистър на здравеопазването

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СТАРА ЗАГОРА, Град Стара Загора - ЦСМП – Стара Загора организира и осигурява

стара загора

стара загора, цсмп стара загора, спешен медицински център стара загора, спешна медицинска помощ стара загора, център за спешна помощ стара загора, обучение по специалност спешна медицина

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СТАРА ЗАГОРА
ЦСМП – Стара Загора организира и осигурява

Oказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на местопроизшествието

 


Необходимия обем от спешни диагностични изследвания, съобразно възможностите и наличната апаратура

 


Клинично и инструментално наблюдение на пациента до момента на неговата хоспитализация

 


Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница

 


Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействия с органите на полицията, пожарната и гражданската защита

 


Спешна консултативна помощ между лечебните заведения, предоставяйки спешен санитарен транспорт на републиканските консултанти

 


Координация и дейност по транспорта на донори и органи до лечебните заведения, в които се извършват трансплантации

 


Приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на автоматизирана информационно–комуникационна система на постъпили повиквания за помощ и подадената информация от екипите (данните се съхраняват върху магнитен носител за срок от 3 години)

 


Осигуряване на специализиран транспорт за:


- пациенти, които се нуждаят от спешна медицинска помощ


- кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ


- спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от /между лечебните заведения


- републикански и районни консултанти


- превозване на трупове, подлежащи на съдебно–медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места

 


Вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачите на МПС

 


Експертиза за временна неработоспособност

 


Осъществяване на обучение на специализанти по специалността “Спешна медицина”

 

ЦСМП Стара Загора

Контакти

Семеен хотел Розовски вриз

Телефон: 042620090
Факс: 042621132
Интернет сайт: csmp-sz.com

Галерия

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СТАРА ЗАГОРА
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СТАРА ЗАГОРА

Още Здравни заведения в Град Стара Загора

Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора

Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора, Стара Загора

Дом за медико-социални грижи за деца - град Стара Загора е акредитирано лечебно заведение, в което се предоставят висококвалифицирани медицински и социални услуги, обхващащи децата в медико-социален р

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД, Стара Загора

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания ЕООД, Стара Загора е медицинско лечебно заведение, чиято дейност се състои в активно издирване, диагностициране, лечение и