Регистър на здравеопазването

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ, Град Ямбол - Структура

център за спешна медицинска помощ ямбол

център за спешна медицинска помощ ямбол

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
Структура

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ

 

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на здравеопазването, със седалище в град Ямбол, осъществяващо своята дейностт на територията на област Ямбол.


В ЦСМП - Ямбол са изградени и функционират следните структурни единици :


Административно - стопански сектор

град Ямбол, ул. Панайот Хитов 30

Телефони за контакт - 046661804, 046661805, 046661806
Директор на ЦСМП - Ямбол е д-р Никол Василева Ковачева


Районна коорданиционна централа

град Ямбол, ул. Панайот Хитов 30
Телефони за контакт - 150, 112, 046661799, 0884303101

Директор е д-р Никол Василева Ковачева

Телефон за контакт - 0887225963


ФСМП Ямбол - град Ямбол, ул. Панайот Хитов 30
Телефони за контакт - 150, 112, 046661798, 0879021578
Завеждащ ФСМП Ямбол е д-р Атанас Ангелов Парушев
Телефон за контакт - 0887609553


ФСМП Елхово - град Елхово, ул. Чаталджа 3
Телефони за контакт - 150, 112, 0884303114, 0879021582
Завеждащ ФСМП Елхово е д-р Стефан Тодоров Капинков
Телефон за контакт - 0884303113


ФСМП Болярово - град Болярово, ул. В. Левски 10
Телефони за контакт - 150, 112, 0884303119, 0879021584
Отговорник ФСМП Болярово е М.ф. Иванка Димитрова Димова
Телефон за контакт - 0884303120


ФСМП Стралджа - град Стралджа, пл. Демокрация 1
Телефони за контакт - 150, 112, 0884303111, 0879021583
Отговорник ФСМП Стралджа е М.ф. Галя Йорданова Христова
Телефон за контакт - 0884303110


ФСМП Войника - село Войника, ул. Ленин 50
Телефони за контакт - 150, 112, 0884303108, 0879021585
Отговорник ФСМП Войника е М.ф. Виолета Алексиева Иванова
Телефон за контакт - 0884303107


ФСМП Скалица - село Скалица, ул. Александър Стамболийски 1
Телефони за контакт - 150, 112, 0884303122
Отговорник ФСМП Скалица е М.ф. Господинка Стоянова Мармарова
Телефон за контакт - 0884303121


ФСМП Тенево - село Тенево, ул. Дядо Теньо 1
Телефони за контакт - 150, 112, 0885758540
Отговорник ФСМП Тенево е М.ф. Василка Христова Вандева
Телефон за контакт - 0885753530

 

Контакти

Хотел Вилла Парк

Телефон: 046661804, 046661805, 046661806
Факс: 046661805
Интернет сайт: csmp-yambol.com

Галерия

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ

Още Здравни заведения в Град Ямбол

Регистър на здравеопазването

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА, Ямбол

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА е практикуващ дентален специалист в град Ямбол, ул. Бели Дрин 7. Дентален лекар със специалност обща стоматология, зъболекар с богат, дългогодишен опит в дент

Още Здравни заведения в Община Ямбол

Регистър на здравеопазването

АГППМП ДОВЕРИЕ - 2000 ООД, Ямбол

АГППМП - ДОВЕРИЕ - 2000 ООД е със седалище град Ямбол, ул. Христо Смирненски 2. Здравно заведение за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. Групова практика, общопракти

Регистър на здравеопазването

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА, Ямбол

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА е практикуващ дентален специалист в град Ямбол, ул. Бели Дрин 7. Дентален лекар със специалност обща стоматология, зъболекар с богат, дългогодишен опит в дент