Регистър на здравеопазването

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ, Град Ямбол

център за спешна медицинска помощ ямбол

център за спешна медицинска помощ ямбол

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
Информация

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ се намира в град Ямбол, ул. Панайот Хитов № 30.

 

ЦСМП - Ямбол е лечебно заведение, в което се оказва спешна медицинска помощ, включваща всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остра настъпили животозастрашаващи нарушения и подържане на виталните функции на организма на всяко лице, нуждаещо се от такава, независимо от неговото гражданство, местожителство и лечебно - осигурителен статут.

 

Центърът и екип от медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.


Центъра за спешна медицинска помощ - Ямбол е здравно заведение на пряко подчинение на МЗ и се финансира от републиканския бюджет.

 

Осъществява своевременна извънболнична спешна медицинска помощ.


Обект на спешната медицинска помощ са :

 

  • Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им.
  • Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения или сектори на центровете за спешна медицинска помощ.
  • Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните.
  • Жени със започващо раждане или аборт.
  • Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ.
  • Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

 

Екипът на ЦСМП се стреми да предлага своевременна, спешна медицинска помощ на нуждаещите се в град Ямбол.

 

Контакти

Хотел Вилла Парк

Телефон: 046661804, 046661805, 046661806
Факс: 046661805
Интернет сайт: csmp-yambol.com

Галерия

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ

Още Здравни заведения в Град Ямбол

Регистър на здравеопазването

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА, Ямбол

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА е практикуващ дентален специалист в град Ямбол, ул. Бели Дрин 7. Дентален лекар със специалност обща стоматология, зъболекар с богат, дългогодишен опит в дент

Още Здравни заведения в Община Ямбол

Регистър на здравеопазването

АГППМП ДОВЕРИЕ - 2000 ООД, Ямбол

АГППМП - ДОВЕРИЕ - 2000 ООД е със седалище град Ямбол, ул. Христо Смирненски 2. Здравно заведение за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. Групова практика, общопракти

Регистър на здравеопазването

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА, Ямбол

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА е практикуващ дентален специалист в град Ямбол, ул. Бели Дрин 7. Дентален лекар със специалност обща стоматология, зъболекар с богат, дългогодишен опит в дент