Регистър на здравеопазването

ХОСПИС ЛЕК - СТАРА ЗАГОРА, Град Стара Загора

дневен център за възрастни хора

дневен център за възрастни хора , здравно медицински грижи, комплексна грижа за пациентите, хоспис лек стара загора, хоспис стара загора

ХОСПИС ЛЕК - СТАРА ЗАГОРА
Информация

ХОСПИС ЛЕК - СТАРА ЗАГОРА

 

ХОСПИС ЛЕК се намира в централната градска част на град Стара Загора, разположен на тихо, спокойно и достъпно място.

 

Хосписът предлага денонощен режим на наблюдение, 24 часа обгрижване на пациентите от квалифициран медицински екип.


Хоспис е лечебно заведение с предмет на дейност -продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение предписано от лекар и специфични грижи за лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико - социални проблеми.

 

Хосписът е нов тип лечебно заведение, създадено да функционира като домашен стационар за следболнични грижи. Основната му дейност е насочена към пациенти, които са десоциализирани, поради тежки инвалидизиращи и терминални заболявания, нуждаещи се от постоянно обслужване и активно наблюдение от специализирани медицински кадри в домашна обстановка.

 

Чрез основните си функции, хосписът подобрява общото състояние и качеството на живот на страдащия човек, осигурява спокойствие и комфорт, спестява време и неприсъщи ангажименти.

 

В хосписът се приемат пациенти с различни заболявания, преминали през активно лечение, като основен приоритет е запазване качеството на живот на пациента, независимо от вида и стадия на заболяване. Грижите са както комплексни - медицински и немедицински, така и индивидуални.


В ХОСПИС ЛЕК стриктно и точно се следят предписанията на лекуващите лекари, свързани с медикаментозното лечение, извършваме лечебна физкултура и рехабилитация при всички заболявания, като се предлагат занимания според индивидуалните интереси на пациентите.

 

Стриктно се спазва личната хигиена, осъществяват се беседи с духовни служители и се извършва диетично и лечебно хранене.

 

Пациентите на хосписа получават непрекъсната грижи и наблюдение от медицински персонал, осигурени са им консумативи от лечебното заведение и имат възможност за консултация 24 часа в денонощието с лекар.

 

ГРИЖИ И УСЛУГИ

ХОСПИС ЛЕК предлага :

 

 • Комплексна грижа за пациентите.
 • Здравно - медицински, социални и духовни грижи.
 • Следене на точно изпълнение на предписанията на лекуващите лекари относно медикаментозното лечение.
 • Дневен център за възрастни хора - осъществява се контрол на болката и симптомите, съпътстващи заболявания.
 • Рехабилитация и лечебна физкултура при всички заболявания.
 • Подходяща рехабилитация за пациентите след мозъчен инсулт.
 • Лична хигиена.
 • Лечебно и диетично хранене.
 • Занимания според интересите на пациентите.
 • Беседи с духовни служители.
 • Непрекъснато наблюдение и грижи от квалифициран медицински персонал.
 • Осигурени консумативи за пациентите от лечебното заведение.
 • Възможност за консултация с лекар 24 часа в денонощието.

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

ДНЕВНИЯТ ЦЕНТЪР за възрастни с нарушения в паметта към Хоспис Лек - Стара Загора, предлага цялостно обслужване на възрастните пациенти през деня, грижа за основните ежедневни потребности, включително предоставянето на храна, както и грижа за потребностите от социални контакти, развлечения и общуване.


Дневен център се стреми да ограничи социалната изолация, в която се намират възрастните хора с паметови нарушения и/или деменция.

 

Процесът на социалната интеграция е постепенен и включва реализацията на разнообрази програми, съобразен с конкретните нужди на потребителите.

 

За постигането на тези цели в Дневния център се организират дейности, свързани с :

 

 • Игротерапия и музикотерапия.
 • Здравни потребности.
 • Поддържане и възстановяване на елементарни ежедневни умения и навици по отношение на домакинството, хигиената.
 • Поддържане и развиване на различни трудности и развлекателни умения грижа за цветя, фотография, плетиво, рисуване, моделиране и други приложни дейности.
 • Работа с биографията с помощта на албуми и спомени.
 • Занимания съобразно интересите и възможностите.
 • Леки спортни занимания.

 

Контакти

Хотел Одисей

Телефон: 042988354
GSM: 0888925060
Интернет сайт: www.hospis-lek.eu

Галерия

Още Здравни заведения в Община Стара Загора

Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора

Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора, Стара Загора

Дом за медико-социални грижи за деца - град Стара Загора е акредитирано лечебно заведение, в което се предоставят висококвалифицирани медицински и социални услуги, обхващащи децата в медико-социален р

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД, Стара Загора

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания ЕООД, Стара Загора е медицинско лечебно заведение, чиято дейност се състои в активно издирване, диагностициране, лечение и