Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД - Структура

авторитетно лечебно заведение самоков

авторитетно лечебно заведение самоков, болница за активно лечение самоков, болница област самоков, болница с модерна апаратура самоков, болница самоков, болнична помощ самоков, добри медицински специалисти самоков, добро лечебно заведение самоков, достъпна медицинска помощ самоков, здравно заведение град самоков, качествена медицинска помощ самоков, качествени здравни грижи самоков, качествени медицински услуги самоков, квалифициран медицински екип самоков, квалифицирана болнична помощ самоков, квалифицирана медицинска помощ самоков, лечебно заведение град самоков, мбал самоков, медицинска помощ самоков, медицински грижи самоков, многопрофилна болница област самоков, многопрофилна болница самоков, прецизна диагностика самоков, своевременна болнична помощ самоков, съвременна болнична помощ самоков

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Структура

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД

 

Стартирайки дейност МБАЛ - Самоков се утвърди като диагностично-консултативен и лечебен център за населението от близо 50 хиляди жители на град Самоков и другите 28 населени места в общината, от община Долна баня, 2 курортни комплекса и 16 вилни зони.


Структурата на болницата включва:


СТАЦИОНАРЕН БЛОК


Вътрешно отделение разположено на 6-ти етаж в два корпуса - блок А и блок Б с разкрити общо 45 легла и включва: Ендоскопски кабинет, Кабинет за функционално изследване на дишането и спирометрия, Център за обучение на диабетно болни.

 

Кардиологично отделение с 32 болнични легла и разполага със сектор за неинвазивна функционална диагностика на сърдечно-съдовата система и кабинет: Холтер ЕКГ и Холтер кръвно налягане; Велоергометрия и Ехокардиография на вътрешни органи; ЕКГ и кабинет за функционално изследване на дишането и спирометрия.

 

Хирургично отделение разположено на осмия етаж в двата корпуса - блок А и блок Б на основната болнична сграда. Всички лекари, работещи в отделението са с придобита специалност Хирургия и дългогодишен стаж.


УНГ отделение - 6 легла

 

Очно отделение - 6 легла

 


ОАИЛ се намира на деветия етаж на основната сграда на болницата, източен блок, в непосредствена близост до Операционния блок. Разполага с 8 легла, в т.ч 2 легла - Клинична токсикология. Всички лекари, работещи в отделението са с придобита специалност Анестезиология и интензивно лечение, дългогодишен стаж по специалността и необходимите сертификати за работа.


Детско отделение - 33 легла. Намира се на втория етаж в блок А и блок Б. Всички лекари на отделението са с призната специалност по Детски болести.

 

Отделение по нервни болести се намира на петия етаж в блок А и е с 22 легла разположени по две в стая със санитарен възел/баня и тоалетна/.


Отделение по ортопедия и травматология разполага с 9 легла. Намира се на третия етаж в блок Б. В отделението се извършват спешни и планови операции.


Акушеро-гинекологично отделение разполага с 22 легла. Гинекологичен и Патологичен сектор, интерупционна зала и ПКК не намират на четвърти етаж на основната, болнична сграда - блок А. В блок Б са разположени Неонатологичен сектор и стаи за родилките.


Операционен блок с началник - д-р Драгомир Дряновски


ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА


Отделение по образна диагностика извършва качествена диагностика. В него работят висококвалифицирани специалисти, които извършват голям обем рентгено-диагностична дейност -графични, скопични и контрастни изследвания на всички органи и системи на човешкото тяло и мамографии.


Отделение по хемодиализа се намира на първия етаж на болницата и разполага с 10 хемодиализни поста.
Разполага с хемодиализна зала, оборудвана с 10 апарата за хемодиализа „Фрезениус”, като един от тях е предназначен за спешни диализи и един за инфекциозно болни.
Отделението е специализирано звено към болницата за лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност и болни с остра бъбречна недостатъчност.


Отделение по физикална терапия и рехабилитация разполага с 5 рехабилитационни легла разкрити в Неврологично и Травматологично отделение. Отделението е специализирано в следните сектори: Електролечение; Светлолечение; Кинезитерапевтичен и Термотерапевтичен сектор.


ТЕЛК се намира на I-ви етаж на болницата и има два приемни кабинета за преглед на болни и зала за техническа обработка на ЕР. Разполага със специалисти по вътрешни болести, неврология, хирургия, очни и детски болести.
Работното време на ТЕЛК от 8.00 до 16.00 ч.


Болничната аптека осъществява дейности по снабдяване на лечебното заведение с лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти.

 

Консултативни кабинети - Началник ДКБ - д-р Николинка Баранска

 

Контакти

Семеен хотел Атанасов 1

Град Самоков, Община Самоков, ул. Странджа 24
Телефон: 072266413, 072298110, 072298111
GSM: 0889980133
Факс: 072266068
Интернет сайт: mbal-samokov.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД

Още Здравни заведения в Община Самоков

Оптика Спектър - 7

Оптика Спектър - 7, Самоков

Оптика Спектър - 7 град Самоков, ул. Търговска 55 предлага пълен асортимент от качествени услуги и продукти за пълноценна защита и корекция на зрението. Клиентите ще намерят богато разно

Регистър на здравеопазването

Д-Р РОЗА МИТРЕВА - АИППМП, Самоков

Д-р Роза Митрева - АИППМП е със седалище град Самоков, ул. Христо Йовевич 2. Здравно заведение за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. Групова практика, общопрактикуващи лекари.

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД, Самоков

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в града. Основана през 1879 год. като второстепенна сграда с 50 лег