Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД - Структура

авторитетно лечебно заведение самоков

авторитетно лечебно заведение самоков, болница за активно лечение самоков, болница област самоков, болница с модерна апаратура самоков, болница самоков, болнична помощ самоков, добри медицински специалисти самоков, добро лечебно заведение самоков, достъпна медицинска помощ самоков, здравно заведение град самоков, качествена медицинска помощ самоков, качествени здравни грижи самоков, качествени медицински услуги самоков, квалифициран медицински екип самоков, квалифицирана болнична помощ самоков, квалифицирана медицинска помощ самоков, лечебно заведение град самоков, мбал самоков, мбал самоков еоод, медицинска помощ самоков, медицински грижи самоков, многопрофилна болница за активно лечение самоков, многопрофилна болница област самоков, многопрофилна болница самоков, прецизна диагностика самоков, своевременна болнична помощ самоков, съвременна болнична помощ самоков

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Структура

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД

 

Стартирайки дейност, МБАЛ - Самоков се утвърди като диагностично-консултативен и лечебен център за населението от близо 50 хиляди жители на град Самоков и другите 28 населени места в общината, от община Долна баня, 2 курортни комплекса и 16 вилни зони.


Структурата на болницата включва:


СТАЦИОНАРЕН БЛОК


Вътрешно отделение разположено на 6-ти етаж в два корпуса - блок А и блок Б с разкрити общо 45 легла и включва: Ендоскопски кабинет, Кабинет за функционално изследване на дишането и спирометрия, Център за обучение на диабетно болни.

 

Кардиологично отделение разположено на 7-ми етаж в два корпуса - блок А и блок Б с 32 болнични легла. Разполага със сектор за неинвазивна функционална диагностика на сърдечно-съдовата система и следните кабинети: Холтер ЕКГ и Холтер кръвно налягане; Велоергометрия и Ехокардиография на вътрешни органи; ЕКГ и кабинет за функционално изследване на дишането и спирометрия.

 

Хирургично отделение разположено на осмия етаж в двата корпуса - блок А и блок Б на основната болнична сграда с 30 болнични легла. Всички лекари, работещи в отделението са с придобита специалност Хирургия и дългогодишен стаж.

 

 
ОАИЛ се намира на 9-тия етаж на основната сграда на болницата, източен блок, в непосредствена близост до Операционния блок. Разполага с 8 легла, в т.ч 2 легла - Клинична токсикология. Всички лекари, работещи в отделението са с придобита специалност Анестезиология и интензивно лечение, дългогодишен стаж по специалността и необходимите сертификати за работа.


Детско отделение се намира на на 2-рия етаж в блок А и блок Б и разполага с 33 легла. Всички лекари на отделението са с призната специалност по Детски болести.

 

Отделение по нервни болести се намира на 5-тия етаж в блок А и е с 22 легла, разположени по две в стая със санитарен възел/баня и тоалетна/.


Отделение по ортопедия и травматология се намира на 3-тия етаж в блок Б и разполага с 9 легла. В отделението се извършват спешни и планови операции.


Акушеро-гинекологично отделение се намира на 3-тия етаж в блок Б и разполага с 22 легла. Гинекологичен и Патологичен сектор, интерупционна зала и ПКК се намират на 4-тия етаж на основната болнична сграда - блок А. В блок Б са разположени Неонатологичен сектор и стаи за родилките.


Операционен блок с началник - д-р Драгомир Дряновски и разполага с 5 операционни зали.


ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА


Отделение по образна диагностика извършва качествена диагностика. В него работят висококвалифицирани специалисти, които извършват голям обем рентгено-диагностична дейност -графични, скопични и контрастни изследвания на всички органи и системи на човешкото тяло и мамографии.


Отделение по хемодиализа се намира на първия етаж на болницата и разполага с 10 хемодиализни поста.
Разполага с хемодиализна зала, оборудвана с 10 апарата за хемодиализа „Фрезениус”, като един от тях е предназначен за спешни диализи и един за инфекциозно болни.
Отделението е специализирано звено към болницата за лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност и болни с остра бъбречна недостатъчност.


Отделение по физикална терапия и рехабилитация разполага с 5 рехабилитационни легла разкрити в Неврологично и Травматологично отделение. Отделението е специализирано в следните сектори: Електролечение; Светлолечение; Кинезитерапевтичен и Термотерапевтичен сектор.

 

ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

 

Клинична лаборатория - разположена на 3-тия етаж, работи с висококачествени реактиви и извършва изследвания на следните показатели: кръвна картина; коагулационен статус; кръвно-газов анализ; клинична химия –субстрати, ензими, микроелементи, електролити; хормони и тумурни маркери; анализ на урина и пунктати.

 

Микробиология -  извършва качествена диагностика. Удовлетворява потребностите както на болницата, така и на пациентите от извънболнична помощ.

 

Отделение по клинична патология - разположено в подземния етаж на болницата. Извършва изработване на хистологични, цитологични препарати, включително хистохимични специални оцветявания, морфологична диагностика на тъканни и клетъчни материали. 


ТЕЛК

 

Намира се на 2-рия етаж на болницата в блок Б. Има два приемни кабинета за преглед на болни и зала за техническа ябработка на ЕР. Разполага със специалисти по вътрешни болести, неврология, хирургия, очни и детски болести.
Работното време на ТЕЛК е от 8.00 до 16.00 ч.


БОЛНИЧНА АПТЕКА

 

Осъществява дейности по снабдяване на лечебното заведение с лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти. Там работят един магистър-фармацевт и един помощник-фармацевт.

 

КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

 

Началник ДКБ е д-р Николинка Баранска и биват: Вътрешни болести, Кардиологични болести, Хирургични болести, Ортопедия и травматология, Детски болести, Неврологични болести, Инфекциозни болести, Гинекологични болести, Предродилен кабинет, Аудиологичен кабинет, Очни болести, Преданестезиологичен кабинет, Кабинет за определяне на кръвна група и съхранение на кръвни продукти до осъществяване на хемотрансфузията, Кабинет за профилактика и лечение на болни с напреднала хронична бъбречна недостатъчност и подготовка на пациентите със заместващите бъбреците методи.

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД

Град Самоков, Община Самоков, ул. Македония 49
Телефон: 072289231, 072266413, 072298110, 072298111
GSM: 0889980133
Факс: 072266068
Интернет сайт: www.mbal-samokov.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД

Още Здравни заведения в Община Самоков

Оптика Спектър - 7

Оптика Спектър - 7, Самоков

Оптика Спектър - 7 град Самоков, ул. Търговска 55 предлага пълен асортимент от качествени услуги и продукти за пълноценна защита и корекция на зрението. Клиентите ще намерят богато разно

Регистър на здравеопазването

Д-Р РОЗА МИТРЕВА - АИППМП, Самоков

Д-р Роза Митрева - АИППМП е със седалище град Самоков, ул. Христо Йовевич 2. Здравно заведение за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. Групова практика, общопрактикуващи лекари.

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД, Самоков

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в града. Основана през 1879 год. като второстепенна сграда с 50 лег