Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД

авторитетно лечебно заведение самоков

авторитетно лечебно заведение самоков, болница за активно лечение самоков, болница област самоков, болница с модерна апаратура самоков, болница самоков, болнична помощ самоков, добри медицински специалисти самоков, добро лечебно заведение самоков, достъпна медицинска помощ самоков, здравно заведение град самоков, качествена медицинска помощ самоков, качествени здравни грижи самоков, качествени медицински услуги самоков, квалифициран медицински екип самоков, квалифицирана болнична помощ самоков, квалифицирана медицинска помощ самоков, лечебно заведение град самоков, мбал самоков, мбал самоков еоод, медицинска помощ самоков, медицински грижи самоков, многопрофилна болница за активно лечение самоков, многопрофилна болница област самоков, многопрофилна болница самоков, прецизна диагностика самоков, своевременна болнична помощ самоков, съвременна болнична помощ самоков

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Информация

Информация

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в града.

 

Основана през 1879 год. като второстепенна сграда с 50 легла и до днес осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.


През 1988 год. отваря врати новата 9 етажна сграда на болницата разположена в два корпуса, с административна част, наличен паркинг за служебно ползване и парк за почивка на болните и рекреация на персонала.


МБАЛ - Самоков е най-голямото лечебно заведение в структурата на здравеопазването в Софийска област. Разполага с 11 отделения с 233 легла, в т.ч. 5 легла - за диагностично изясняване до 24 часа, 13 легла - за продължително лечение и рехабилитация, 3 отделения без легла и 2 параклинични звена.


Здравното заведение обслужва близо 50 хиляди жители в 2 общини - Самоков (28 населени места ) и Долна баня, 2 курортни комплекса и 16 вилни зони.


През годините лечебното заведение се развива до сегашния си вид, затвърждавайки добрия си имидж на медицинска структура, където пациентите получават качествени здравни услуги.


МБАЛ - Самоков е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.


Болницата поддържа качеството на мед. услуги и чрез системата ISO 9001:2008, която до момента има няколко ресертификационни одита и екип от болницата за поддържането ѝ, които подобряват ефективността на нейната дейност. Двукратно акредитирана с оценка “Много добра” с 4 звезди.

 

Разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност и медицински персонал, които полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.


Екип от 57 лекари и 116 медицински специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност. Съгласно плана за следдипломна квалификация ежегодно посещават курсове за отделни методики и повишават своята квалификация според изискванията на алгоритмите на Клиничните пътеки.


Лечебното заведение осъществява диагностика, лечение и рехабилитация на болни; наблюдение на бременни жени, хронично болни и застрашени от заболяване лица; профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; мерки за укрепване и опазване на здравето.

 

Работи по договор с Националната здравноосигурителна каса.


МБАЛ - Самоков е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между лекарите и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.


Управител на лечебното заведение е д-р Красимира Арангелова Ковачка.

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД

Град Самоков, Община Самоков, ул. Македония 49
Телефон: 072289231, 072266413, 072298110, 072298111
GSM: 0889980133
Факс: 072266068
Интернет сайт: www.mbal-samokov.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД

Още Здравни заведения в Община Самоков

Оптика Спектър - 7

Оптика Спектър - 7, Самоков

Оптика Спектър - 7 град Самоков, ул. Търговска 55 предлага пълен асортимент от качествени услуги и продукти за пълноценна защита и корекция на зрението. Клиентите ще намерят богато разно

Регистър на здравеопазването

Д-Р РОЗА МИТРЕВА - АИППМП, Самоков

Д-р Роза Митрева - АИППМП е със седалище град Самоков, ул. Христо Йовевич 2. Здравно заведение за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. Групова практика, общопрактикуващи лекари.

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД, Самоков

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в града. Основана през 1879 год. като второстепенна сграда с 50 лег