Регистър на здравеопазването

Медицински център Дианамед 2001 ЕООД, Град Ямбол

висококвалифицирани специалисти ямбол

висококвалифицирани специалисти ямбол, диагностика и лечение ямбол, кабинет за неотложна помощ ямбол, качествени здравни услуги ямбол, клинико лабораторни изследвания ямбол, медицински център в ямбол, медицински център дианамед 2001, медицински център дианамед ямбол, медицински център ямбол, микробиологични изследвания ямбол, мц дианамед ямбол, наблюдение при бременност ямбол, предпочитан медицински център в ямбол, препоръчан медицински център ямбол, рентгенологични изследвания ямбол

Медицински център Дианамед 2001 ЕООД
Информация

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДИАНАМЕД 2001 ЕООД

Медицински център Дианамед 2001 ЕООД е здравно заведение, извършващо диагностична и лечебна дейност в град Ямбол, като част от структурата на МБАЛ Ямбол.


Отвори врати за своите пациенти през 2001 год., като през тези седемнадесет години работа здравното заведение затвърди добрия си имидж на медицинска структура, където пациентите получават качествени здравни услуги на европейско ниво.


Медицинският център предоставя на нуждаещите се пряк достъп до специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ, като поема пълен ангажимент към здравословните им проблеми в целия лечебно - диагностичен процес, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти.


Приоритет в работата на МЦ Ямбол е профилактиката и лечението по всички медицински специалности, съпроводени от необходимите изследвания за бърза и прецизна диагностика.

 

Медицинският център оказва специализирана доболнична медицинска помощ, включително - здравно - промотивни, диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, съобразени с ценностите на Националната здравна политика.

 

Предоставя медицински услуги с високо качество, стремейки се да удовлетвори очакванията и нуждите на населението в региона.

 

Разполага с кабинет за неотложна медицинска помощ.

 

В центъра работят четиридесет висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти в различни области на медицината.


Медицински център Дианамед 2001 ЕООД, Ямбол извършва :

 

  • Диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в областта на специалностите, за които са разкрити специализирани кабинети.

 

  • Дагностика и манипулации в кабинет за неотложна помощ.

 

  • Клинико - лабораторни изследвания. 

 

  • Рентгенологични изследвания.

 

  • Микробиологични изследвания. 

 

  • Експертиза на временна нетрудоспособност.

 

  • Наблюдения и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство.

 

  • Здравна профилактика.

 

  • Издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за хоспитализация.

 

Целта на здравното заведение е да предлага разнообразна лекарска помощ, концентрирана на едно място, пестейки време на пациентите в обикаляне на различни болници и поликлиники.


Всички кабинети са напълно оборудвани с модерна медицинска апратура, за да оказват по - детайлна и точна медицинска помощ.


Целият лекарски екип е обединен от разбирането, че лечението служи и се развива единствено и само в името и здравето на хората.

 

Повечето медицински услуги се извършват по линията на Националната здравноосигурителна каса, спазвайки отпуснатите регулативни стандарти.


Прегледите и изследванията се осъществяват след предварително плануване от медицинските координатори.

 

Контакти

Хотел Дивеста

Град Ямбол, Община Ямбол, ул. Христо Самсаров 1
Телефон: 046661530, 046661531
Факс: 046661541

Галерия

Още Здравни заведения в Град Ямбол

Регистър на здравеопазването

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА, Ямбол

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА е практикуващ дентален специалист в град Ямбол, ул. Бели Дрин 7. Дентален лекар със специалност обща стоматология, зъболекар с богат, дългогодишен опит в дент

Още Здравни заведения в Община Ямбол

Регистър на здравеопазването

АГППМП ДОВЕРИЕ - 2000 ООД, Ямбол

АГППМП - ДОВЕРИЕ - 2000 ООД е със седалище град Ямбол, ул. Христо Смирненски 2. Здравно заведение за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. Групова практика, общопракти

Регистър на здравеопазването

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА, Ямбол

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА е практикуващ дентален специалист в град Ямбол, ул. Бели Дрин 7. Дентален лекар със специалност обща стоматология, зъболекар с богат, дългогодишен опит в дент