Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Йоан Рилски, Град Ямбол - Структура

болница за активно лечение ямбол

болница за активно лечение ямбол, болница св йоан рилски ямбол, високо качество на медицинските услуги ямбол, екип от компетентни лекари ямбол, здравно заведение св йоан рилски ямбол, квалифицирана болнична помощ ямбол, квалифицирана диагностична помощ ямбол, лечебно заведение св йоан рилски ямбол, луксозно обзаведени болнични стаи ямбол, мбал св йоан рилски, мбал св йоан рилски ямбол, модерна апаратура за прецизна диагностика, модерна апаратура за прецизна лечебна дейност, модерно здравно заведение ямбол, прегледи и хоспитализация на пациенти ямбол

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Йоан Рилски
Структура

 

Структурата на МБАЛ СВ. ЙОАН РИЛСКИ, Ямбол е изградена в съответствие с Наредба № 49/ 18.10.2010 на МЗ и разполага със следните отделения на функционално-блоков принцип, както следва:

 

Консултативно - диагностичен блок:

 

 • Приемно - консултативни кабинети

 

 • Отделение Клинична лаборатория

 

 • Отделение Образна диагностика

 

Стационарен блок:

 

 • Хирургично отделение

 

 • Oтделение Анестезиология и интензивно лечение

 

 • Гинекологично отделение

 

 • Отделение по вътрешни болести

 

 • Отделение образна диагностика

 

 • Отделение клинична лаборатория

 

 

Административно-стопански блок:

 

 • Ръководство

 

 • Финансово-счетоводен отдел

 

 • Отдел човешки ресурси и информационно осигуряване

 

 • Регистратура

 

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ЙОАН РИЛСКИ, Ямбол се стреми да предоставя високо качество на предлаганите медицинските услуги.

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ЙОАН РИЛСКИ

Град Ямбол, Община Ямбол, ул. Българка 2
Телефон: 046633031
Факс: 046633032
Интернет сайт: www.mbal-yambol.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Йоан Рилски
Многопрофилна болница за активно лечение Св. Йоан Рилски
Многопрофилна болница за активно лечение Св. Йоан Рилски
Многопрофилна болница за активно лечение Св. Йоан Рилски
Многопрофилна болница за активно лечение Св. Йоан Рилски
Многопрофилна болница за активно лечение Св. Йоан Рилски

Още Здравни заведения в Град Ямбол

Регистър на здравеопазването

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА, Ямбол

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА е практикуващ дентален специалист в град Ямбол, ул. Бели Дрин 7. Дентален лекар със специалност обща стоматология, зъболекар с богат, дългогодишен опит в дент

Още Здравни заведения в Община Ямбол

Регистър на здравеопазването

АГППМП ДОВЕРИЕ - 2000 ООД, Ямбол

АГППМП - ДОВЕРИЕ - 2000 ООД е със седалище град Ямбол, ул. Христо Смирненски 2. Здравно заведение за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. Групова практика, общопракти

Регистър на здравеопазването

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА, Ямбол

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА е практикуващ дентален специалист в град Ямбол, ул. Бели Дрин 7. Дентален лекар със специалност обща стоматология, зъболекар с богат, дългогодишен опит в дент