Регистър на здравеопазването

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КЪРДЖАЛИ, Град Кърджали

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КЪРДЖАЛИ
Информация

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КЪРДЖАЛИ

Държавна психиатрична болница - град Кърджали е разкрита на 15.12.1954 година със заповед на МНЗ.

 

Водещо лечебно заведение в Южна България за профилактика, диагностика и цялостно лечение на пациенти с тежки психични разстройства.

 

От 1999 година болницата е оформена като стационарно звено обслужващо югоизточна България /Кърджалийска, Хасковска и Смолянска област/, а в последствие след отпадане на районирането и на пациенти от цялата страна.

 

Болницата разполага с аптека, лаборатория, физиотерапевтичен кабинет, кабинет за анестезия и Електроконвулсивно лечение. Има изграден дневен център към болницата с трима психолози, психиатрични сестри и рехабилитатор, два самостоятелни кухненски блока, работилници - шивашки и тапицерски и помощно стопанство.

 

Натовареността на болницата е една от най–добрите в страната, като ежегодно през нея преминават над 2100 пациента.

 

Държавна Психиатрична Болница - Кърджали осъществява своята дейност самостоятелно и в сътрудничество с останалите лечебни и здравни заведения, както и с други ведомства, организации и институции.

 

Дейността се извършва в съответствие със Закона за лечебните заведения и болницата притежава необходимата акредитация.

 

Спазват се правилата за добра медицинска практика, всички стандарти за лечение, правилата на професионалната тайна и правата на човека. Болницата е най - голямата в Южна България - по площ и брой на обслужвани пациенти с тежки психични разстройства.

 

Съставена е от седем болнични отделения с 320 легла и консултативно - диагностичен блок, профилирани според естество на психичното разстройство и тежест на съпътстващите социални дисфункции.

 

В болницата се извършват диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности - насочени към овладяване на клинични симптоми на болестния епизод и превенция на рецидив при :

 


   - Тежки ендогенни психози

   - Зависимост от алкохол

   - Зависимост от наркотици

   - Превенция на криза

 

Основен приоритет на болницата са рехабилитационните и ресоциализиращи програми, които допълват конвенционалната фармакотерапия и психиатричните грижи за пациенти с психотични епизоди и пациенти с тежка зависимост към алкохол или наркотици, с липсваща или деструктивна извънболнична среда, но със запазени умения за трудова дейност.

 

СТРУКТУРА

Държавна психиатрична болница – Кърджали се състои от следните обособени структурни блокове :


КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК


Консултативно - диагностични кабинети
Психологична лаборатория
Кабинет социални работници
Съдебно – психиатричен кабинет
Дневен блок с помещение за психосоциална рехабилитация
Дневен стационар (отделение без легла)
Клинична лаборатория
Физиотерапия
Трудово - рехабилитационен сектор със спомагателно стопанство и трудово лечебни работилници
Регистър (картотека) за лица, подлежащи на Диспансеризация.


СТАЦИОНАРЕН БЛОК, който разполага общо с 320 легла - 270 легла за болницата + 10 ОЛЗ легла + 40 КДБ легла.


Със Заповед №484/01.08.2012 година на Директора на ДПБ са създадени три функционални сектора :


Сектор за пациенти с висока степен на зависимост от грижи - I ЖО, I МО и ГО по 10 легла, II МО и ОЛЗ - 5 легла, III МО и ОГС по 2 легла.


Сектор за пациенти със средна степен на зависимост от грижи - I ЖО, I МО, II МО, ГО и ОЛЗ по 15 легла, III МО и ОГС по 18 легла.


Сектор за пациенти с ниска степен на зависимост от грижи - I ЖО, I МО и ГО по 15 легла; II МО, III МО, ОГС и ОЛЗ по 20 легла.

 

Контакти

Семеен хотел Хостел Номади

Град Кърджали, Община Кърджали, ул. Генерал Гурко N 27
Телефон: 036162692, 036162693, 036162694
Факс: 036162694
Интернет сайт: www.dpb-kardjali.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Град Кърджали

Аптека Марица

Аптека Марица, Кърджали

Аптека Марица, бул. България № 94 е един от лидерите в аптечния бранш в град Кърджали. Извършва търговия с готови лекарствени средства. Предлага всичко необходимо за вашето здраве - широк спектър от

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Атанас Дафовски АД

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Атанас Дафовски АД, Кърджали

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД - Кърджали е високотехнологична болница, която осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискв

Още Здравни заведения в Община Кърджали

Аптека Марица

Аптека Марица, Кърджали

Аптека Марица, бул. България № 94 е един от лидерите в аптечния бранш в град Кърджали. Извършва търговия с готови лекарствени средства. Предлага всичко необходимо за вашето здраве - широк спектър от

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Атанас Дафовски АД

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Атанас Дафовски АД, Кърджали

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД - Кърджали е високотехнологична болница, която осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискв