Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ЯМБОЛ, Град Ямбол

дом за медико социални грижи за деца

дом за медико социални грижи за деца

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ЯМБОЛ
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ЯМБОЛ

Дом за медико - социални грижи за деца - Ямбол е разкрит на 20.11.1980 година. Разположен е в подножието нa връх Боровец, намиращ се на два километра от централната част на град Ямбол.


Лечебно заведение е с капацитетни възможности за отглеждане и възпитание на двеста и двадесет деца.

 

В ДМСГД - Ямбол се отглеждат деца от 0 до тригодишна възраст. Домът осъществява :

 

  • Продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и проблеми
  • Диагностициране, лечение и рехабилитация
  • Специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико - социални проблеми
  • Отглеждане, възпитание и обучение
  • Подготовка за интеграция в обществото чрез посещаване на масови детски заведения
  • подготовка за осиновяване.


В ДМСГД - Ямбол работи екип от квалифицирани медицински специалисти - лекари, медицински сестри, рехабилитатор, педагози, детегледачки и друг персонал.


В Дом за медико - социални грижи за деца - Ямбол са обособени задължителните структурни единици съгласно Правилника за устройството и дейността на домовете за медико - социални грижи за деца - Медицински, Жилищен и Административно - стопански блок.


Медицинският блок е структурна единица, която се състои от Приемо - изолационен сектор, Сектор за деца с тежки неврологични заболявания, Сектор за физиотерапия и рехабилитация, както и Зала по психомоторика.


Има обособено Пространство за детето и семейството, като самостоятелна структурна единица. То е предназначено за осъществяване на срещи между децата, настанени в дома с техните биологични родители и кандидат - осиновители.


Жилищният блок е структурна единица, която се състои от спални помещения, помещения за хранене, помещения за игри и бодърстване на децата. Създадени са групи от 6 до 8 здрави и увредени деца на различна възраст, с оглед доближаване на отглеждането им до това в семейна обстановка. Целта е детето да прекарва максимално дълъг период в една и съща група.

 

Има изградени постоянни екипи за обгрижване на децата. Във всички групи е приложена работа в екип, която е основно средство за опазване на психическото и физическото здраве на децата и повишаване на професионалната мотивация и отговорност на персонала. В екипите са включени всички членове на персонала, който има пряк контакт с децата - лекар, педагог, медицинска сестра, детегледачка.

 

Домът има просторен двор, в който са разположени привлекателни детски площадки, построени по съвременните изисквания за безопасност, кътове за отдих и два открити басейна.


Осигурен е достъп до и в сградата на хора с увреждания.


Домът осигурява на настанените деца удобен транспорт за провеждане на консултативна извънболнична и болнична помощ, както и посещения на куклен театър, сладкарници, плажа през лятото и други детски празници, провеждани в града.

 

Контакти

Къща Стоянови

Град Ямбол, Община Ямбол, ул. Синия вир
Телефон: 046669218
GSM: 0878587017
Факс: 046669218
Интернет сайт: www.dmsgd-yambol.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Ямбол

Още Здравни заведения в Община Ямбол

Регистър на здравеопазването

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА, Ямбол

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА е практикуващ дентален специалист в град Ямбол, ул. Бели Дрин 7. Дентален лекар със специалност обща стоматология, зъболекар с богат, дългогодишен опит в дент

Регистър на здравеопазването

АГППМП ДОВЕРИЕ - 2000 ООД, Ямбол

АГППМП - ДОВЕРИЕ - 2000 ООД е със седалище град Ямбол, ул. Христо Смирненски 2. Здравно заведение за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. Групова практика, общопракти