Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА, Град Силистра

грижи за деца с проблеми силистра

грижи за деца с проблеми силистра, дмсгд силистра, дом за възпитание на деца силистра, дом за грижи за деца силистра, дом за медико социални грижи за деца, дом за медико социални грижи за деца силистра, домашни посещения и грижи за деца силистра, комплексни медико социални грижи за деца силистра, медико социални грижи за деца в риск силистра, мобилни услуги и грижи за деца силистра, прием на деца за социална грижа силистра, прием на деца със здравословни проблеми силистра, рехабилитационен детски център, рехабилитационен детски център силистра, рехабилитация на деца силистра

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА

 

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА води своето начала от далечната 1960 година, който поеме отглеждането на децата, лишените от родителски грижи, които са на възраст от 0 до 3 години.

 

През 1961 година в дома се отглеждат петдесет деца. През 1966 година домът е преместен в друга сграда, в която е и детското отделение на МБАЛ Силистра, с капацитет седемдесет деца.

 

На 02.11.1980 година домът е преместен в нова, специално построена пететажна сграда за двеста деца, за които се грижи 131 души персонал. В продължение на осемнадесет години домът функционира като специализирано заведение за деца с висока степен на недоносеност, увредени деца и такива с тежки аномалии, нуждаещи се от интензивно лечение и реанимация.

 

През през 1998 година отделението за недоносени деца е преместено от ДМД в структурата ма МБАЛ Силистра.

 

С постановление №20 на МС от 2000 година домовете Майка и дете се определят като лечебни заведения създадени от държавата, получаващи името Дом за медико - социални грижи за деца, осъществяващи продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца на възраст от 0 до 3 години, отглеждане и рехабилитация на увредени деца до седемгодишна възраст.

 

Трайното намаляване на нуждаещи се от настаняване деца, налага преместване на дома в по - малка, но по - функционална сграда. Реконструирана е в съответствие с изискванията за максимално доближени до семейната среда условия. Намира се в крайбрежната зона на град Силистра в близост до жилищен район. Сградата е достъпна за хора с увреждания. Обслужва общините от областта - Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан.


През 2004 година в ДМСГД е разкрит Дневен център за рехабилитация на деца с увреждания. В него се предлагат медико - социални услуги на деца от Дома и деца, отглеждани в домашни условия.

 

Приемат се деца със здравословни проблеми и за социална грижа. Предлагат се комплексни медико - социални грижи за деца в риск и техните семейства от общността. Предлагат се и мобилни услуги ( домашни посещения).

 

До сега в ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА са отглеждани над 7000 деца, от които 4800 са се върнали при биологичните си родители, 1800 са осиновени в страната, 300 са осиновени в чужбина и 100 са насочени в социални заведения.


Помещенията за отглеждане на децата са разположени на два етажа, като първия етаж е жилищния блок и приемно - изолационния сектор а втория е отделение за деца с тежки аномалии на медицинския блок и жилищен блок за деца от 6 до 18 месечна възраст.

 

Разположението, дизайнът и размерите на помещенията са в съответствие с целите и функциите, за които е предназначен. Обзавеждането е изцяло подновено, обособени са помещения за насърчаване извършването на различни видове занимания извън жилищните помещения.

 

Домът разполага с три басейна, предназначени за извършване на закалителните процедури, рехабилитацията и свободните игри и плуване във воден басейн, зала за рехабилитация, зала за почивка на персонала, бюфет - сладкарница и стая за среща на децата с посетители.

 

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА е заведение с дългогогодишна практика и създадени традиции в областта на рехабилитацията на деца с медико - социални проблеми.

 

Към настоящия момент ДМСГД Силистра предлага комплексни медико-социални услуги за деца с увреждания и хронични заболявания и техните семейства:

 

  • Подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация, рехабилитация на деца до 3 г. възраст чрез обучение по плуване.

 

  • Продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда.

 

  • Осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип.

 

  • Предоставяне на медико-социални услуги в Дневния център по реда на Закона за социално подпомагане.

 

 

Контакти

Семеен хотел Диана

Град Силистра, Община Силистра, ул. Кап. П. Войвода 22
Телефон: 086820521, 086820522, 086820523
Интернет сайт: dmsgd-silistra.net

Галерия

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА
ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА
ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА
ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА
ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА

Още Здравни заведения в Община Силистра