Регистър на здравеопазването

Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора - ЦРМСИ

грижи за деца с двигателни увреждания

грижи за деца с двигателни увреждания, грижи за деца със зрителни увреждания, дмсгд, дмсгд стара загора, дневният център за деца стара загора, дневният център към дмсгд, дневният център към дмсгд стара загора, дом за медико социални грижи за деца, медико социална интервенция стара загора, медико социални грижи за деца стара загора, ранна медико социална интервенция, ранна медико социална интервенция стара загора, стара загора, център за детското развитие стара загора, център за деца с вродени заболявания стара загора, център за деца с медицински риск стара загора, център за деца със социален риск стара загора, център за подкрепа на семейството стара загора, центърът медико социална интервенция, црмси, црмси стара загора

Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
ЦРМСИ

Центърът за ранна медико-социална интервенция в ДМСГД е открит през 2010 година.

 

Мисията на ЦРМСИ е:

 

 • откриване и ранна диагностика на нарушенията в развитието на детето превенция и редукция на увредата

 

 • ранно обучение

 

 • подкрепа на семейството

 

 • подкрепа в здравната обучителната и социална адаптация на детето


Дейността на ЦРМСИ е насочено не само и единствено към детето, а и към неговото семейство, към общността и обществото.


ДМСГД работи по собствени и утвърдени за страната скринингови програми и е създал условия и база за ранна диагностика.


В ДМСГД има утвърдени добри взаимоотношения с външни клиники и специалисти в областта на детското развитие и психично здраве.


Приемът на деца и родители се осъществява по реда на Закона за лечебните заведения и съгласно Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца.


Директорът дава разрешение за прием на база молба от родителите и направление от лекари и от отдел Закрила на детето.

 

В ЦРМСИ се извършва прием на:

 

 • Деца от раждането до 7 годишна възраст

 

 • Деца с наследствени и вродени заболявания

 

 • Деца с пери и постнатални увреждания

 

 • Деца с медицински и/или социален риск

 

 • Семейства на деца с медицински и/или социален риск

 

 • Популация в риск


В ЦРМСИ работи мултидисплинарен екип в който са включени следните специалисти: лекари - педиатър, педиатър - детски невролог, офталмолог, физиотерапевт, психолог, специален педагог - логопед, социален работник, рехабилитатори, медицински сестри.

 

Дейността на ЦРМСИ включва:

 

 • определяне нарушенията като процес, който включва интердисциплинарна диагностика

 

 • определяне на нуждите, планиране на въздействията

 

 • индивидуална програма

 

 • семейно консултиране и планиране

 

Приемът е целогодишен.

 

Центърът работи от понеделник до петък от 7.30 до 19.30 часа.

 

Контакти

Дом за медико-социални грижи за деца - Стара Загора

Телефон: 042628703
Факс: 042639126
Интернет сайт: dmsgd-sz.com

Галерия

Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора

Още Здравни заведения в Град Стара Загора

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД, Стара Загора

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания ЕООД, Стара Загора е медицинско лечебно заведение, чиято дейност се състои в активно издирване, диагностициране, лечение и