Регистър на здравеопазването

Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора

грижи за деца с двигателни увреждания

грижи за деца с двигателни увреждания, грижи за деца със зрителни увреждания, дмсгд, дмсгд стара загора, дневният център за деца стара загора, дневният център към дмсгд, дневният център към дмсгд стара загора, дом за медико социални грижи за деца, медико социална интервенция стара загора, медико социални грижи за деца стара загора, ранна медико социална интервенция, ранна медико социална интервенция стара загора, стара загора, център за детското развитие стара загора, център за деца с вродени заболявания стара загора, център за деца с медицински риск стара загора, център за деца със социален риск стара загора, център за подкрепа на семейството стара загора, центърът медико социална интервенция, црмси, црмси стара загора

Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Информация

Дом за медико-социални грижи за деца - град Стара Загора е акредитирано лечебно заведение, в което се предоставят висококвалифицирани медицински и социални услуги, обхващащи децата в медико-социален риск.


ДМСГД, Стара Загора е отворен тип детско заведение, което съчетава дейността си като социален дом с тази на детско здравно заведение.


Всички дейности, извършвани в Дома, се осъществяват според правилата на добрата медицинска практика и наложените стандарти за лечение, при спазването на професионална тайна и етичния кодекс за детето.


Децата, отглеждани в ДМСГД, Стара Загора, са на възраст от 0 до 7 години.


В ДМСГД, Стара Загора се извършват диагностика, лечение и рехабилитация на деца, страдащи от остри хронични заболявания.


Услугите, които се предоставят в Дом за медико-социални грижи за деца, Стара Загора, са:


- Прием и отглеждане на деца по Закона за закрила на детето


- Дневни грижи за деца с двигателни и зрителни увреждания


- Оказване на педагогическа и психологическа помощ за децата и техните семейства

 

В здравното заведение функционира Дневен център, открит през 1998 година. В него се осъществяват амбулаторни, дневни и седмични грижи за деца с двигателни и сензорни увреждания, кинезитерапия, физиотерапия, логопедична помощ, психологическа подкрепа обучение на децата със специални нужди.


В Дом за медико-социални грижи за деца, Стара Загора работи и Център за ранна медико-социална интервенция - ЦРМСИ. В него се извършват откриване и ранна диагностика на нарушенията в развитието на детето, превенция и редукция на увредата, ранно обучение, подкрепа на семейството, подкрепа в здравната, обучителната и социалната адаптация на детето.

Контакти

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СТАРА ЗАГОРА

Телефон: 042628703
Факс: 042639126
Интернет сайт: www.dmsgd-sz.com

Галерия

Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора
Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора

Още Здравни заведения в Град Стара Загора

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД, Стара Загора

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания ЕООД, Стара Загора е медицинско лечебно заведение, чиято дейност се състои в активно издирване, диагностициране, лечение и