Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-СТАРА ЗАГОРА, Град Стара Загора

грижи за деца с двигателни увреждания

грижи за деца с двигателни увреждания, грижи за деца със зрителни увреждания, дмсгд стара загора, дом за медико социални грижи за деца, стара загора

Галерия

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-СТАРА ЗАГОРА
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-СТАРА ЗАГОРА
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-СТАРА ЗАГОРА
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-СТАРА ЗАГОРА

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-СТАРА ЗАГОРА
Информация

ДМСГД, Стара Загора е акредитирано лечебно заведение, в което се предоставят висококвалифицирани медицински и социални услуги, обхващащи децата в медико-социален риск.


ДМСГД, Стара Загора е отворен тип детско заведение, което съчетава дейността си като социален дом с тази на детско здравно заведение.


Всички дейности, извършвани в Дома, се осъществяват според правилата на добрата медицинска практика и наложените стандарти за лечение, при спазването на професионална тайна и етичния кодекс за детето.


Децата, отглеждани в ДМСГД, Стара Загора, са на възраст от 0 до 7 години.


В ДМСГД, Стара Загора се извършват диагностика, лечение и рехабилитация на деца, страдащи от остри хронични заболявания.


Услугите, които се предоставят в Дом за медико-социални грижи за деца, Стара Загора, са:


- Прием и отглеждане на деца по Закона за закрила на детето


- Дневни грижи за деца с двигателни и зрителни увреждания


- Оказване на педагогическа и психологическа помощ за децата и техните семейства

 

В здравното заведение функционира Дневен център, открит през 1998 година. В него се осъществяват амбулаторни, дневни и седмични грижи за деца с двигателни и сензорни увреждания, кинезитерапия, физиотерапия, логопедична помощ, психологическа подкрепа обучение на децата със специални нужди.


В Дом за медико-социални грижи за деца, Стара Загора работи и Център за ранна медико-социална интервенция - ЦРМСИ. В него се извършват откриване и ранна диагностика на нарушенията в развитието на детето, превенция и редукция на увредата, ранно обучение, подкрепа на семейството, подкрепа в здравната, обучителната и социалната адаптация на детето.

 

 

Контакти

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-СТАРА ЗАГОРА

Телефон: 042628703
Факс: 042639126
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Град Стара Загора

МБАЛ НИАМЕД ООД

МБАЛ НИАМЕД ООД, Стара Загора

МБАЛ НиаМед е лечебно заведение в град Стара загора със статут на Многопрофинла болница за активно лечение. Работи по договор с НЗОК. В МБАЛ НиаМед има шестдесет легла и разполага с чет

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД, Стара Загора

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания ЕООД, Стара Загора е медицинско лечебно заведение, чиято дейност се състои в активно издирване, диагностициране, лечение и