Регистър на здравеопазването

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РИТЪМ 2010, Град Стара Загора

дкц ритъм 2010 стара загора

дкц ритъм 2010 стара загора

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РИТЪМ 2010
Информация

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РИТЪМ 2010

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РИТЪМ 2010 е здравно заведение, извършващо диагностична и лечебна дейност в град Стара Загора, ул. Васил Априлов № 12 А.

 

Oказва специализирана доболнична медицинска помощ, включително - диагностика, лечение и наблюдение на болни в амбулаторни и домашни условия, консултации, профилактика, предписване и изработване на лабораторни изследвания, предписване на други видове изследвания, издаване на съответните документи, извършване и на други медицински дейности и манипулации, разрешени от Закона за лечебните заведения.

 

Целта на здарвното заведение е да предлага разнообразна лекарска помощ, концентрирана на едно място, пестейки време на пациентите в обикаляне на различни болници и поликлиники.

 

Всички кабинети са напълно оборудвани с модерна медицинска апратура, оказваща по - детайлна и точна медицинска помощ.

 

В Диагностично - консултативен център Ритъм 2010 работи екип от високо квалифицирани специалисти, отлични професионалисти в различни области на медицината.

 

Целият лекарски екип е обединен от разбирането, че лечението служи и се развива единствено и само в името и здравето на хората.

 

Работи по договори с НЗОК, което подобрява достъпността до качествена специализирана извънболнична помощ за здравноосигурените лица в района.

 

Диагностично - консултативен център Ритъм 2010 осигурява своевременна и качествена медицинска помощ на нуждаещите се, използувайки съвременни диагностично - лечебни средства в съответствие с препоръките на водещи национални, европийски и световни медицински асоциации.

 

Извършва консултативни прегледи, диагностика и лечение на пациенти от цялата страна и чужбина със заболявания от всички области на медицината.

 

Стремежът на екипа е постигане на точна и своевременна диагностична оценка във възможно най - кратки срокове и предприемане на адекватно лечение, съобразено с актуалните препоръки на водещи медицински асоциации.

 

ДКЦ Ритъм 2010 работи в тясно сътрудничество с разкритите диагностични звена в медицинския център - функционален кабинет, клинична лаборатория, рентгенова лаборатория, както и с останалите медицински специалисти в лечебното заведение. Освен доболнична медицинска помощ при необходимост пациентите се насочват за болнично лечение, когато непосредствените лечебни цели не могат да бъдат постигнати в домашно - амбулаторни условия.

 

Повече от петнадесет години, здравното заведение работи всеотдайно за своите пациенти, предоставяйки им висококачествена, специализирана извънболнична помощ.

 

Диагностично - консултативен център Ритъм 2010 има сключени договори с НЗОК и доброволни здравно - осигурителни фондове, предоставя медицински услуги на здравно осигурени лица и платен прием.

 

Предлага платени прегледи, консултации и изследвания по утвърдена ценова листа, която е на разположение на пациентите на партерния етаж.

 

КАБИНЕТИ И ДИАГНОСТИЧНИ ЗВЕНА

ДКЦ Ритъм 2010 разполага със следните специализирани кабинети - кабинет по диагностика и терапия на Вътрешните болести, кардиологичен кабинет, ендокринологичен кабинет, белодробен кабинет, неврологичен кабинет, очен кабинет, психиатричен кабинет, кабинет по медицинска психология, в които се лекуват над 8000 пациента годишно.


В центърът са разкрити следните диагностични звена :


Клинична лаборатория, разполагаща с най - съвременна лабораторна апаратура за хематологични, биохимични, хормонални изследвания, туморни маркери, маркери на възпалението, уринни изследвания и други.


Функционален кабинет, оборудван с модерен ехограф с възможности за съвременна диагностична оценка на сърце, артериални и венозни съдове, коремни органи и повърхностни структури, велоергометър с компютърен софтуер за диагностика на сърдечно - съдови заболявания, Холтер ЕКГ за диагностициране на ИБС и ритъмно - проводни нарушения на сърцето, спирометър за функционално изследване на дишането.

 

През 2009 година е разкрит Рентгенов кабинет за графични и скопични изследвания на гръден кош, стомашно - чревен тракт, опорно - двигателен апарат.


ДКЦ Ритъм 2010 приема пациенти за лечение от цялата страна и чужбина със заболявания по профила на разкритите специализирани кабинети и диагностични звена. Водещо направление в дейността на медицинския център е първичната и вторичната профилактика на социално значимите заболявания.


Предлага платени прегледи, консултации и изследвания по утвърдена ценова листа.

 

СПЕЦИАЛИСТИ

Вътрешни болести 

д-р Николай Паликаров
042615013
д-р Орлин Лучев
0888580632
д-р Стойчо Стойчев
042615013
д-р Тихомир Танев
0887353050


Ендокринология и болести на обмяната 
д-р Емилена Вучкова
042615013


Неврологичен кабинет
д-р Ваня Райковска
042615023


Белодробен кабинет
д-р Албена Лучева 
042615023


Очен кабинет
д-р Галина Атанасова
042615012


Психиатричен кабинет
д-р Георги Кръстев - специалист психиатър
Доц.Мирослава Петкова - медицински психолог
042615000 - регистратура


Кабинет по функционална диагностика

д-р Галина Вутова - специалист кардиология и функционална диагностика 
д-р Димитър Арабаджиев - вътрешни болести и функционална диагностика 
д-р Диана Славова - специалист кардиология и функционална диагностика 
042615014


Клинична лаборатория

д-р Таня Енчева - специалист клинична лаборатория 

Росица Танева - клиничен лаборант 
Ивелина Добрева - клиничен лаборант 
042615021


Образна диагностика

д-р Недялка Маринова  - специалист образна диагностика и компютърна томография 
Рентг. Лаборант - К. Димитрова 
042615005

 

Контакти

Семеен хотел Лидия

Телефон: 042615000
GSM: 0878576048
Интернет сайт: www.ritambolnica.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Стара Загора

Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора

Дом за медико-социални грижи за деца-Стара Загора, Стара Загора

Дом за медико-социални грижи за деца - град Стара Загора е акредитирано лечебно заведение, в което се предоставят висококвалифицирани медицински и социални услуги, обхващащи децата в медико-социален р

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД, Стара Загора

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания ЕООД, Стара Загора е медицинско лечебно заведение, чиято дейност се състои в активно издирване, диагностициране, лечение и