Регистър на здравеопазването

болница с модерна апаратура самоков | Регистър на здравеопазването

болница с модерна апаратура самоков | Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков ЕООД, Самоков

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в града. Основана през 1879 год. като второстепенна сграда с 50 лег