Регистър на здравеопазването

АГППМП ДОВЕРИЕ - 2000 ООД, Град Ямбол

АГППМП ДОВЕРИЕ - 2000 ООД
Информация

АГППМП ДОВЕРИЕ - 2000 ООД

АГППМП - ДОВЕРИЕ - 2000 ООД е със седалище град Ямбол, ул. Христо Смирненски 2.

 

Здравно заведение за оказване на първична извънболнична медицинска помощ.

 

Групова практика, общопрактикуващи лекари. Извършва консултативни и профилактични прегледи.

 

Разполага с обособени структури, в които екип от лекари, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания и мерки за укрепване и опазване на здравето.

 

Груповата практика за първична медицинска помощ се осъществява от екип от лекари, с призната специалност, които се грижат за здравето на своите пациенти :


Д-р Цанко Владов
Общопрактикуващ лекар - Личен лекар


Д-р Таниел Мампреян
Общопрактикуващ лекар - Личен лекар


Извършват диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни.

 

Контакти

Хотел Финландия

Телефон: 046669343
GSM: 0886537666

Галерия

Още Здравни заведения в Град Ямбол

Още Здравни заведения в Община Ямбол

Регистър на здравеопазването

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА, Ямбол

Д-Р МЕРИ ПЕТРОВА е практикуващ дентален специалист в град Ямбол, ул. Бели Дрин 7. Дентален лекар със специалност обща стоматология, зъболекар с богат, дългогодишен опит в дент