Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВИДИН, Град Видин

дом за медико социални грижи

дом за медико социални грижи

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВИДИН
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВИДИН

Домът за медико - социални грижи за деца се помещава в масивна сграда със застроена площ 1 275 кв.м. в град Видин.

 

Триетажната сграда е строена специално за целта в продължение на десет години от 1968 до 1978 година и е предоставена за ползване на Дом майка и дете.

 

През 2000 година е преименуван в Дом за медико - социални грижи за деца.

 

Устройството и дейността на ДМСГД е уредено по чл.5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и правилника за устройството и дейността на домовете за медико -социални грижи, издадени от Министерство на здравеопазването.

 

ДМСГД е юридическо лице на бюджетна издръжка за специфични функции.

 

ДМСГД осъществява своята дейност самостоятелно и в сътрудничество с останалите лечебни и здравни заведения, както и с други ведомства, организации и институции.

 

ДМСГД осъществява дейността си при спазване на стандартите за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на децата.

 

ДМСГД е лечебно заведение, в което се осъществяват специфични грижи за здрави деца от 0 до 3 години, настанени от Отдел за закрила на детето и деца от 0 до 7 години с физически и/или психически недостатъци и увреди.


Домът за медико - социални грижи за деца предлага :


Продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико - социални проблеми.


Диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико - социални проблеми.


Специфични грижи на деца с хронични заболявания и медико - социални проблеми.

 

Отглеждане, възпитание и обучение.


Подготовка за интеграция в обществото чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, подготовка за осиновяване.

 

 

 

Контакти

Хотел Бяла Бийч Ресорт

Град Видин, Община Видин, 9101 гр.Бяла
Телефон: 094601677, 094601679
GSM: 0887441318
Интернет сайт: dmsgd.vidaoptics.com

Семеен хотел Мурталов

Град Видин, Община Видин, ул. Гимназиална 22
Телефон: 094601677, 094601679
GSM: 0887441318
Интернет сайт: dmsgd.vidaoptics.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, Видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка град Видин е модерно здравно заведение, изпълняващо областни функции. Предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуж

Още Здравни заведения в Община Видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, Видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка град Видин е модерно здравно заведение, изпълняващо областни функции. Предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуж