Регистър на здравеопазването

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЛИВЕН, Град Сливен

сливен

сливен, спешна медицинска помощ сливен, спешна помощ сливен, център за спешна медицинска помощ, цсмп сливен

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЛИВЕН
Информация

ЦСМП Сливен

 

 

ЦСМП, Сливен е медицинско звено, създадено с ПМС № 195 от 1995 година.

 

Центърът е открит на територията на Област Сливен, към него функционират 4 филиала – Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Площта, която обслужва ЦСМП, Сливен обхваща територия от 3 544, 1 кв. км и население 197 473 души.


Предметът на дейност на лечебното заведение е оказването на спешна медицинска помощ.


Екипите оказват всички медицински дейности за възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддръжане на виталните функции на организма.


Спешна медицинска помощ се оказва на:


- болни и постардали лица, намиращи се в състояие, което пряко застрашава живота им


- болни и пострадали лица, които са потърсили самостоятелно помощта на спешния център или филиалите му


- лица, за които има данни за психично разстройство и представляват опасност за себе си и околните


- жени със започващо раждане или аборт


- деца до 1 година, за които е потърсена медицинска помощ


- болни и пострадали лица, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването


Екипите, работещи в Център за спешна медицинска помощ, Сливен са 9 мобилни и 4 стационарни в непрекъснат дванадестчасов график.

Дейност на центровете

ЦСМП Сливен

1.оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на местопроизшествието;


2. необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура;


3. клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата хоспитализация;


4. провеждането на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница;


5. оказването на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, пожарната и гражданската защита;


6. координацията и дейността по транспорта на донори и органи до лечебните заведения, в които се извършват трансплантации;


7. приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация от екипите; данните се съхраняват върху магнитен носител за срок 3 години;


8. осигуряване на специализиран транспорт за:


а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;


б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;


в) спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от/между лечебни заведения;


г) превозване на трупове, подлежащи на съдебно-медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места;


9. вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачи на моторни превозни средства;

10. експертиза за временна неработоспособност

Контакти

Семеен хотел Клечерова къща

Град Сливен, Община Сливен, ул. Мингьо Тодев 12
Телефон: 044624050
Факс: 044624050
Интернет сайт: csmp-sliven.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Сливен

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински - Сливен АД, Град Сливен

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински - Сливен АД, Град Сливен, Сливен

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински АД е със седалище град Сливен, бул. Хр. Ботев № 1. Наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазван

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АМБРОАЗ ПАРЕ ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АМБРОАЗ ПАРЕ ООД, Сливен

СХБАЛ Амброаз Паре, Сливен е медицинско заведение за хирургично лечение на пациенти, страдащи от състояния, изискващи оперативно лечение. Хирургичните операции, които се извършват в С

Регистър на здравеопазването

Терамедикс - ГППИМП ООД, Сливен

Терамедикс - ГППИМП ООД е със седалище град Сливен, ул. Хр. Ботев 2А, ДКЦ - 1. Здравното заведение е посветило работа си на своите пациенти и техните нужди. Разполага с екип, от висо

Още Здравни заведения в Община Сливен

СМДЛ БОДИЛАБ ЕООД

СМДЛ БОДИЛАБ ЕООД, Сливен

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Бодилаб ЕООД е медицинска лаборатория, намираща се в град Сливен и е първата частна лаборатория на територията на града. В лаборатория Бо

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински - Сливен АД, Град Сливен

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински - Сливен АД, Град Сливен, Сливен

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински АД е със седалище град Сливен, бул. Хр. Ботев № 1. Наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазван