Регистър на здравеопазването

цсмп враца | Регистър на здравеопазването

цсмп враца | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения 1-9 от 16
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД, Враца

Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев град Враца, води своето начало от далечната 1888 година. В частна къща е разкрита болница с четиридесет легла, разпределени в две отделе