Регистър на здравеопазването

Центърът за спешна медицинска помощ - Шумен

извънболнична спешна медицинска помощ

извънболнична спешна медицинска помощ

Центърът за спешна медицинска помощ - Шумен
Информация

Център за спешна медицинска помощ - Шумен

Центърът за спешна медицинска помощ град Шумен е създаден на основание ПМС №37 от 17.02.1994 година за структурни промени в системата на зравеопазването, като юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на здравеопазването.

 

Здравното заведение осигурява своевременна спешна медицинска помощ в дома и местопроизшествието, осигуряване на спешен амбулаторен прием, експресна диагностика, участие в оказването на спешна медицинска помощ при стихийни бедствия и катастрофи и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.

 

Център за спешна медицинска помощ - Шумен се ръководи от директор, който отговаря за цялостната му дейност и го предствалява пред другите органи, организации, физически и юридически лица.


При управлението на лечебното заведение стриктно се спазват приоритетите, опрeделени със Закона за държавния бюджет на Република България за целесъобразност и законосъобразност на разходите за дейността.


Структурата на ЦСМП Шумен се състои от следните направления :


Медицински сектор, състоящ се от седем подразделения, разположени на територията на област Шумен - град Шумен и филиали в градовете Велики Преслав, Нови Пазар, Смядово, Върбица, Каолиново и село Венец, като всяко подразделение се ръководи от отговорник филиал, определен със заповед на Директора.


Административно - стопански сектор, включващ отдели - Счетоводен, Личен състав и ТРЗ и Материално - техническо осигурявяне.


Гл. медицински фелдшер, осъществяващ вътрешен контрол върху медикаментите и документацията на ЦСМП Шумен.


Автотранспорт, който разполага с автомобилен парк на центъра и авторемонтна работилница, чиито обслужващ персонал е пряко подчинен на началника на Автотранспорта.

 

Контакти

Центърът за спешна медицинска помощ - Шумен

Град Шумен, Община Шумен, ул. Васил Априлов 63
Телефон: 054800327
Интернет сайт: csmp-shumen.com

Център за спешна медицинска помощ - Шумен

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

Още Здравни заведения в Община Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ