Регистър на здравеопазването

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ШУМЕН, Град Шумен

извънболнична спешна медицинска помощ

извънболнична спешна медицинска помощ

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ШУМЕН
Информация

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ШУМЕН

 

Центърът за спешна медицинска помощ град Шумен е създаден на основание ПМС №37 от 17.02.1994 година за структурни промени в системата на зравеопазването, като юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на здравеопазването.

 

Здравното заведение осигурява своевременна спешна медицинска помощ в дома и местопроизшествието, осигуряване на спешен амбулаторен прием, експресна диагностика, участие в оказването на спешна медицинска помощ при стихийни бедствия и катастрофи и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.

 

Център за спешна медицинска помощ - Шумен се ръководи от директор, който отговаря за цялостната му дейност и го предствалява пред другите органи, организации, физически и юридически лица.


При управлението на лечебното заведение стриктно се спазват приоритетите, опрeделени със Закона за държавния бюджет на Република България за целесъобразност и законосъобразност на разходите за дейността.


Структурата на ЦСМП Шумен се състои от следните направления :


Медицински сектор, състоящ се от седем подразделения, разположени на територията на област Шумен - град Шумен и филиали в градовете Велики Преслав, Нови Пазар, Смядово, Върбица, Каолиново и село Венец, като всяко подразделение се ръководи от отговорник филиал, определен със заповед на Директора.


Административно - стопански сектор, включващ отдели - Счетоводен, Личен състав и ТРЗ и Материално - техническо осигурявяне.


Гл. медицински фелдшер, осъществяващ вътрешен контрол върху медикаментите и документацията на ЦСМП Шумен.


Автотранспорт, който разполага с автомобилен парк на центъра и авторемонтна работилница, чиито обслужващ персонал е пряко подчинен на началника на Автотранспорта.

 

Контакти

Хотел Арте

Град Шумен, Община Шумен, бул. Дондуков 5
Телефон: 054800327
Факс: 054800327
Интернет сайт: www.mbyte.bg

Къща Жик Так

Град Шумен, Община Шумен, село Княжево
Телефон: 054800320, 054800327
Факс: 054800327
Интернет сайт: www.mbyte.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

МБАЛ ШУМЕН АД

МБАЛ ШУМЕН АД, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е здравно заведение за окзване на специализирана и интензивна медицинска помощ в Шуменска област. Води началото си от далечната 1837 година,

Още Здравни заведения в Община Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ