Регистър на здравеопазването

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ХАСКОВО, Град Хасково

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ХАСКОВО
Информация

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ХАСКОВО

Центъра за спешна медицинска помощ - Хасково е създаден по ПМС № 211/06.10.1994 година, с разгръщането на пет филиала - Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград и Свиленград, които се явяват приемници на отделенията за бърза и неотложна медицинска помощ на съответните общински болници.

 

През 2001 година с влизане в сила на Указ на Министерки Съвет за ново административно териториално делене и на преминаване на общини Ивайловград и Тополовград в територията на Област Хасково, в структурата на ЦСМП - Хасково се присъединяват и тези два филиала.

 

През 2004 година на територията на община Любимец започва да функционира новоразкритият филиал, а през 2009 година на територията на община Маджарово започва работа изнесен спешен медицински екип.

 

ЦСМП - Хасково осъществява дейността си на територията на административна област Хасково, заемаща Южен централен район.

 

Лечебното заведение обслужва население от 256 408 жители, от които 42 262 деца до 17 години на територия от 5 543 кв.км.

 

ДЕЙНОСТ

 

Центъра за спешна медицинска помощ - Хасково извършва :

 

 

 • Квалифицирана СМП на местопроизшествието.
 • Спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура.
 • Клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата хоспитализация.
 • Лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница.
 • СМП при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействия с органите на полицията, пожарната и гражданската защита.
 • Спешната консултативна помощ между лечебните заведения, предоставяйки спешен санитарен транспорт на републиканските консултанти.
 • Координацията и дейността по транспорта на донори и органи до лечебните заведения, в които се извършват трансплантации.
 • Приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на автоматизирана информационно - комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация от екипите, данните се съхраняват върху магнитен носител за срок от три години.
 • Осигуряване на специализиран транспорт за - пациенти, нуждаещи се от СМП, кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на СМП, спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от /между лечебните заведения, републикански и районни консултанти, превозване на трупове, подлежащи на съдебно - медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места.
 • Вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачите на МПС.
 • Експертиза за временна неработоспособност.
 • Осъществяване на обучение на специализанти по специалността Спешна медицина.

 

 

 

Контакти

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ХАСКОВО

Град Хасково, Община Хасково, бул. Съединение 49
Телефон: 038664136
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Град Хасково

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ЕООД, Хасково

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД се намира на бул.Съединение 49. Лечебното заведение извършва диагностика и комплексно лечение на пациенти със злокачестве

Още Здравни заведения в Община Хасково

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ЕООД, Хасково

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД се намира на бул.Съединение 49. Лечебното заведение извършва диагностика и комплексно лечение на пациенти със злокачестве