Регистър на здравеопазването

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЛЕВЕН, Град Плевен

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЛЕВЕН
Информация

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЛЕВЕН

Центъра за спешна медицинска помощ - Плевен е създаден с Постановление № 37 на МС от 17.02.1994 година за структурни промени в системата на здравеопазването и с Постановление № 20 на МС от 22.02.2000 година за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

 

Лечебното заведение и екип от медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.

 

Центъра за спешна медицинска помощ - Плевен е здравно заведение на пряко подчинение на МЗ и се финансира от републиканския бюджет.

 

Здравното заведение осъществява своевременна извънболнична спешна медицинска помощ.


В центъра са изградени и функционират следните структури :

 

Административно - стопански сектор


Районна коорданиционна централа


Девет филиали за спешна медицинска помощ, разположени в градовете Плевен, Белене, Гулянци, Искър, Никопол, Левски, Червен бряг, Кнежа и Долна Митрополия.


Осем спешни сектора в останалите филиали и химическа лаборатория за изследване на алкохол и други упойващи вещества.

 

 

Контакти

Къща Бунгало Миревско

Град Плевен, Община Плевен, махала Миревско
Телефон: 064825064
Факс: 064830598
Интернет сайт: www.csmp-pleven.eu

Галерия

Още Здравни заведения в Град Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД, Плевен

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Панталеймон - Плевен ООД е едно от водещите лечебни заведения в България. Разполага с Клиника по ортопедия и травматология, която е една от най -

Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН, Плевен

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН ЕООД е здравно заведение за специализирана доболнична помощ, което осигурява спортномедицинска и рехабилитационна помощ на спортис

Още Здравни заведения в Община Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи