Регистър на здравеопазването

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПАЗАРДЖИК, Град Пазарджик

извънболнична спешна медицинска помощ

извънболнична спешна медицинска помощ

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПАЗАРДЖИК
Информация

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПАЗАРДЖИК

Център за спешна медицинска помощ - Пазарджик е лечебно заведение, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспорт до евентуалната им хоспитализация.

 

Център за спешна медицинска помощ - Пазарджик е здравно заведение на пряко подчинение на МЗ и се финансира от републиканския бюджет.

 

Образуван е на основата на материално - техническата база, ползвана за целите на бързата и неотложната медицинска помощ в здравните заведения от област Пазарджик.

 

Здравното заведение осъществява своевременна извънболнична спешна медицинска помощ.

 

Центърът е структуриран на територията на област Пазарджик и има разкрити филиали в градовете - Панагюрище, Септември, Белово, Велинград, Ракитово, Батак, Пещера и Брацигово.

 

 

Контакти

Къща Сакалиеви

Телефон: 034444564, 034444574
Факс: 034444564
Интернет сайт: www.csmppz.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Пазарджик

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Никола Пенчев - Пазарджик

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Никола Пенчев - Пазарджик, Пазарджик

СБАЛПФЗ Д-р Никола Пенчев, Пазарджик е специализирано лечебно заведение за диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни забол

Още Здравни заведения в Община Пазарджик

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Никола Пенчев - Пазарджик

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Никола Пенчев - Пазарджик, Пазарджик

СБАЛПФЗ Д-р Никола Пенчев, Пазарджик е специализирано лечебно заведение за диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни забол