Регистър на здравеопазването

Център за спешна медицинска помощ - Враца

бърза и неотложна медицинска помощ враца

бърза и неотложна медицинска помощ враца, бърза и неотложна медицинска помощ област враца, животоспасяваща медицинска помощ област враца, животоспасяваща неотложна помощ област враца, извънболнична спешна медицинска помощ враца, лечебна структура за спешна медицинска помощ враца, неотложна спешна медицинска помощ област враца, спешна медицинска помощ враца, спешна помощ враца, център за неотложна медицинска помощ враца, център за неотложна помощ област враца, център за неотложна помощ с филиали област враца, център за спешна медицинска помощ бяла слатина, център за спешна медицинска помощ враца, център за спешна медицинска помощ филиал козлодуй, център за спешна медицинска помощ филиал криводол, център за спешна медицинска помощ филиал мездра, център за спешна медицинска помощ филиал оряхово, център за спешна медицинска помощ филиал роман, цсмп враца, цсмп филиал бяла слатина, цсмп филиал козлодуй, цсмп филиал мездра, цсмп филиал оряхово, цсмп филиал роман

Център за спешна медицинска помощ - Враца
Информация

Център за спешна медицинска помощ - Враца

 

 

Центърът за спешна медицинска помощ - Враца е здравно заведение на пряко подчинение на МЗ и се финансира от републиканския бюджет.


Образуван е на основата на материално - техническата база, ползвана за целите на бързата и неотложната медицинска помощ в здравните заведения от област Враца.

 

ЦСМП - Враца е лечебно заведение, чийто основен предмет на дейност включва оказване на спешна медицинска помощ.


Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма.

 

Организационната структура на ЦСМП - Враца отговаря на изискванията на чл. 35 ал.3 от ЗЛЗ и Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ.

 

Центърът за спешна медицинска помощ - Враца е лечебно заведение, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспорт до евентуалната им хоспитализация.

 

ЦСМП - Враца организира и осигурява :

 

  • Квалифицирана спешна медицинска помощ на местопроизшествието.

 

  • Необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура.

 

  • Клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата хоспитализация.

 

  • Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняване на пациента в болница.

 

  • Оказването на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, пожарната и гражданската защита.

 

  • Координацията и дейността по транспорта на донори и органи до лечебните заведения, в които се извършват трансплантации.

 

  • Приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация от екипите, данните се съхраняват върху магнитен носител за срок три години.

 

  • Осигуряване на специализиран транспорт за пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ, кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ, спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от/между лечебни заведения.

 

  • Вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачи на моторни превозни средства.

 

  • Експертиза за временна неработоспособност.


Центърът разполага с екип от квалифицирани медицински специалисти, апаратура за спешна диагностика, терапия и мониториране жизненоважните функции на организма и специализирани транспортни средства, обзаведени с необходимата апаратура за оказване на спешна медицинска помощ.


Ръководи се от директор, който отговаря за цялостната му дейност и го предствалява пред другите органи, организации, физически и юридически лица.

 

Директор на ЦСМП - Враца е д-р Галина Лещарска.

 

При управлението на лечебното заведение стриктно се спазват приоритетите, опрeделени със Закона за държавния бюджет на Република България за целесъобразност и законосъобразност на разходите за дейността.

 

Центърът е структуриран на територията на Врачанска област и има разкрити филиали в общините - Мездра, Криводол, Роман, Бяла Слатина, Оряхово и Козлодуй.

 

Контакти

Център за спешна медицинска помощ

Град Враца, Община Враца, бул. Втори юни 68
Телефон: 092665303, 092620386
Факс: 092620386
Интернет сайт: csmp-vratsa.com

Галерия

Център за спешна медицинска помощ - Враца
Център за спешна медицинска помощ - Враца
Център за спешна медицинска помощ - Враца
Център за спешна медицинска помощ - Враца
Център за спешна медицинска помощ - Враца
Център за спешна медицинска помощ - Враца
Център за спешна медицинска помощ - Враца
Център за спешна медицинска помощ - Враца
Център за спешна медицинска помощ - Враца
Център за спешна медицинска помощ - Враца
Център за спешна медицинска помощ - Враца

Още Здравни заведения в Град Враца

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД, Враца

Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев град Враца, води своето начало от далечната 1888 година. В частна къща е разкрита болница с четиридесет легла, разпределени в две отделе

Регистър на здравеопазването

ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ - ВРАЦА ЕООД, Враца

Първа частна МБАЛ - Враца е открита през 2007 година. Болницата е акредитирана от МЗ с пет звезди за пет години и работи по договор с НЗОК за всички клинични пътвки в областта на ортопедията и травм

Още Здравни заведения в Община Враца

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД, Враца

Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев град Враца, води своето начало от далечната 1888 година. В частна къща е разкрита болница с четиридесет легла, разпределени в две отделе

Регистър на здравеопазването

ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ - ВРАЦА ЕООД, Враца

Първа частна МБАЛ - Враца е открита през 2007 година. Болницата е акредитирана от МЗ с пет звезди за пет години и работи по договор с НЗОК за всички клинични пътвки в областта на ортопедията и травм