Регистър на здравеопазването

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БЛАГОЕВГРАД, Град Благоевград

извънболнична спешна медицинска помощ

извънболнична спешна медицинска помощ

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БЛАГОЕВГРАД
Информация

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БЛАГОЕВГРАД

Център за спешна медицинска помощ - Благоевград е лечебно заведение на пряко подчинение на МЗ и се финансира от републиканския бюджет.

 

Образуван е на основата на материално - техническата база, ползвана за целите на бързата и неотложната медицинска помощ в здравните заведения от област Благоевград.

 

Здравното заведение осъществява своевременна извънболнична спешна медицинска помощ.

 

Центърът е структуриран на територията на Благоевградска област и има разкрити филиали в общините - Благоевград, Симитли , Кресна , Сандански, Петрич, Банско, Разлог, Гоце Делчев и Сатовча. През 2007 година беше разкрит допълнителен филиал в град Якоруда.

 

С промяна в нормативната база, през 2007 година Спешното отделение отпадна от структурата на ЦСМП - Благоевград и стана задължителна част от  Областната болница.

 

Организационната структура на ЦСМП - Благоевград отговаря на изискванията на чл. 35 ал.3 от ЗЛЗ и Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ.

 

Броят на обслужваното население e 330 034 жители, включително деца до 17 годишна възраст 62 305. Територията на Благоевградска областта е 6 490 кв.км., като по този показател е втора по големина в страната.

 

Контакти

Хотел Бона Вита

Телефон: 073886954
Факс: 073886954
Интернет сайт: www.csmp-bl.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД, Благоевград

МБАЛ - Благоевград е високотехнологична болница със затворен цикъл на обслужване, която осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболя

Регистър на здравеопазването

Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика Д-р Светослав Спасов, Благоевград

Д-р Светослав Спасов е практикуващ дентален специалист, специалност обща стоматология, зъболекар с богат опит в денталната медицина. Денталният кабинет на Д-р Спасов в гр. Благоевград, ул. Димитър Та

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД, Благоевград

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Виталаб - БЛ ООД е създадена през 2000 година. Лаборатория Виталаб извършват изследвания на урина, кръв - биохимия, хематология, коагулация, хо

Още Здравни заведения в Община Благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД, Благоевград

МБАЛ - Благоевград е високотехнологична болница със затворен цикъл на обслужване, която осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболя

Регистър на здравеопазването

Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика Д-р Светослав Спасов, Благоевград

Д-р Светослав Спасов е практикуващ дентален специалист, специалност обща стоматология, зъболекар с богат опит в денталната медицина. Денталният кабинет на Д-р Спасов в гр. Благоевград, ул. Димитър Та

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД, Благоевград

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Виталаб - БЛ ООД е създадена през 2000 година. Лаборатория Виталаб извършват изследвания на урина, кръв - биохимия, хематология, коагулация, хо