Регистър на здравеопазването

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Град Велико Търново

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Информация

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Центърът за психично здраве е със седалище град Велико Търново, ул. Бузлуджа 1.

 

Психиатричния диспансер със стационар е разкрит през 1952 година със заповед № 390/20.10.1950 г., във връзка с ПМС № 2658/20.10.1950 година.


Със заповед № РД 20-46/04.08.2000 година на Министъра на здравеопазването и Решение № 215/14.09.2000 година на Общински съвет град Велико Търново, диспансерът е регистриран като търговско дружество под името Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново ЕООД.

 

С Решение № 1043/19 август 2010 година на заседание на Великотърновски Общински съвет се променя фирменото наименование на Център за психично здраве - Велико Търново ЕООД.


ЦПЗ Велико Търново осъществява следните дейности:

 

 • Спешна психиатрична помощ
 • Диагностика и лечение на лица с психични разстройства
 • Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж
 • Психотерапия и психо - социална рехабилитация
 • Психиатрична и психологична експертна дейност
 • Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето
 • Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението
 • Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве
 • Доставяне на социални услуги в общността
 • Провеждане на клинични проучвания.

 

 

СТРУКТУРА

 

Център за психично здраве - Велико Търново ЕООД разполага с :

 

 • Стационарен блок
 • Консултативно - диагностичния блок
 • Кабинет за прием на пациенти по спешност и за планови хоспитализации
 • Консултативно - терапевтичен кабинет за пациенти със зависимости, невротични разстройства и геронтопсихиатрични проблеми
 • Консултативен кабинет по социални проблеми на лица с психични заболявания
 • Кабинет по медицинска психология
 • Логопедичен кабинет
 • Картотека - регистър на диспансеризирани лица по райони
 • Кабинет за информационно обслужване
 • Дневен стационар с единадесет места
 • Метадонова поддържаща програма
 • Дневен Център за рехабилитация на зависимости
 • Административно - стопански блок.

 

 

Контакти

Семеен хотел Велеви

Град Велико Търново, Община Велико Търново, УЛ.ХРИСТО АРНАУДОВ№17А
Телефон: 062625697, 062623796, 062657645
Факс: 062623796
Интернет сайт: tcentarpzvt.alle.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Град Велико Търново

Регистър на здравеопазването

ИППМП - Дентална амбулатория - Д-р Васил Василев, Велико Търново

ИППМП - Дентална амбулатория - Д-р Васил Василев е със седалище град Велко Търново, бул. България №33 А. Денталният център предоставя на своите пациенти, пълна гама стоматологични и зъботехнически ус

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, Велико Търново

Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Велико Търново ЕООД е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Централна и Североизточна

Още Здравни заведения в Община Велико Търново

Регистър на здравеопазването

ИППМП - Дентална амбулатория - Д-р Васил Василев, Велико Търново

ИППМП - Дентална амбулатория - Д-р Васил Василев е със седалище град Велко Търново, бул. България №33 А. Денталният център предоставя на своите пациенти, пълна гама стоматологични и зъботехнически ус

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, Велико Търново

Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Велико Търново ЕООД е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Централна и Североизточна