Регистър на здравеопазването

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - БЛАГОЕВГРАД, Град Благоевград

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - БЛАГОЕВГРАД
Информация

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - БЛАГОЕВГРАД

Център за психично здраве - Благоевград ЕООД е приемник на Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Благоевград ЕООД.


 
Център за психично здраве - Благоевград ЕООД е лечебно заведение в което лекари с помощта на друг персонал извършват следните дейности :

 

 • Спешна психиатрична помощ 
 • Диагностика и лечение на лица с психични разстройства
 • Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж
 • Психотерапия и психо - социална рехабилитация
 • Психиатрична и психологична експертна дейност
 • Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147 а, ал.1 от Закона за здравето
 • Промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението
 • Иинформиране на обществеността по проблемите на психичното здраве
 • Научоизследователска дейност в областта на психичното здраве. 

 

Обслужва се населението на област Благоевград, част от регион Кюстендил и нуждаещите се от спешна психиатрична хоспитализация от общините Рила и Кочериново и други, пребиваващи на територията на областта.


Приемат се пациенти с - Шизофрения, Шизоафективни психози, Биполярно афективно разстройство и други психични разстройства, които поради болестта си представляват опасност за себе си и околните. Повечето от тях се приемат по спешност, доведени от органите на РУП, филиалите на ЦСМП на територията на региона или от близките.


Планово се приемат и лица с - Алкохолни и неалкохолни наркомании, Личностови разстройства, Умствена изостаналост, Епилепсии и други за клинично наблюдение и изследване и лечение и насочени от Специализирана ТЕЛК за психични болести и за съдебно - психиатрично освидетелствуване.


Лечебната дейност на Център за психично здраве - Благоевград ЕООД се осъществява в следните структури :


Приемно - диагностично звено :


Приемно - консултативен кабинет
Психологичен кабинет
Социологичен кабинет
Манипулационна
Регистър за лекуваните болни


Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ


Звено за активно лечение на лица с тежки психични разстройства :

 

 • Първо психиатрично отделение с 40 легла
 • Второ психиатрично отделение - мъже с 40 легла
 • Трето психиатрично отделение - жени с 30 легла


В лечебното заведение работи екип лекари с призната специалност по Психиатрия и специалисти по здравни грижи.

 

 

Контакти

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - БЛАГОЕВГРАД

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Братя Миладинови 21
Телефон: 073884143
Факс: 073884143
Email: cpzbl@abv.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Град Благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД, Благоевград

МБАЛ - Благоевград е високотехнологична болница със затворен цикъл на обслужване, която осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболя

Регистър на здравеопазването

Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика Д-р Светослав Спасов, Благоевград

Д-р Светослав Спасов е практикуващ дентален специалист, специалност обща стоматология, зъболекар с богат опит в денталната медицина. Денталният кабинет на Д-р Спасов в гр. Благоевград, ул. Димитър Та

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД, Благоевград

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Виталаб - БЛ ООД е създадена през 2000 година. Лаборатория Виталаб извършват изследвания на урина, кръв - биохимия, хематология, коагулация, хо

Още Здравни заведения в Община Благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД, Благоевград

МБАЛ - Благоевград е високотехнологична болница със затворен цикъл на обслужване, която осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболя

Регистър на здравеопазването

Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика Д-р Светослав Спасов, Благоевград

Д-р Светослав Спасов е практикуващ дентален специалист, специалност обща стоматология, зъболекар с богат опит в денталната медицина. Денталният кабинет на Д-р Спасов в гр. Благоевград, ул. Димитър Та

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД, Благоевград

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Виталаб - БЛ ООД е създадена през 2000 година. Лаборатория Виталаб извършват изследвания на урина, кръв - биохимия, хематология, коагулация, хо