Регистър на здравеопазването

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Св. Стилиан - Бургас - Дейности

грижа за деца с медико социални проблеми

грижа за деца с медико социални проблеми, грижа за деца с хронични заболявания бургас, диагностика лечение и рехабилитация на деца, качествена грижа за децата в бургас, качествена грижа за децата в цкодухз бургас, качествена медицинска грижа в цкодухз бургас, квалифициран екип в областта на медицината, комплексен център за дежа в бургас, лечебен център за деца бургас, незабравими мигове и игри в цкодухз бургас, профилактика и превенции на здравето бургас, св стилиан бургас, социални дейности за деца бургас, специфични грижи за децата в цкодухз бургас, център за деца с увреждания бургас, център за деца с хронични заболявания бургас, център за комплексно обслужване на деца, център за лечение и рехабилитация, център за рехабилитация на деца бургас, център св стилиан бургас, цкодухз, цкодухз бургас, цкодухз св стилиан бургас

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Св. Стилиан - Бургас
Дейности

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Св. Стилиан, гр. Бургас се намира в ж.к. Зорница, ул. Урал № 1.

 

Предоставя на децата и техните родители:

 

Лечебно-диагностична дейност - за деца и техните семейства, конкретно насочени към стабилизиране и подобряване на здравословното състояние, и подпомагане на възстановителния процес.

 

Рехабилитация - за деца с двигателни нарушения, детска церебрална парализа, загубило е двигателните си функции в следствие на заболяване, травма или други невро-мускулни заболявания

 

Физикална терапия - е много важна част от комплексната грижа за здравето на детето. Наличната модерна и разнообразна апаратура, подпомага рехабилитационния процес.

 

Логопедична терапия помага на децата с различни говорни и езикови нарушения. Тя дава възможност да се подобрят комуникативните умения и езиково-говорните нарушения.

 

Психологическа дейност подпомага справянето с емоционални и поведенчески проблеми, увеличава позитивните усещания и емоции, изгражда връзка на доверие между детето, психолога и родителите, която подобрява взаимоотношенията в семейството.

 

Педагогически услуги свързани с подпомагане, стимулиране и развитие на индивидуалните образователни потребности, проследяване на развитието и оценка на постиженията на децата.

 

Дейности за родители - специализирани съвети към родителите за подобряване взаимоотношенията с детето и насоки свързани с индивидуалните му особености и потребности.

 

Почасови услуги - достъп до висококачествени медицински и комплексни услуги за деца, насочени към стабилизиране и подобряване на здравословното състояние, и подпомагане на възстановителния процес, навременна лечебна диагностика и консултации със специалисти за определяне на последващия индивидуален лечебен план, семейно консултиране.

 

Дългосрочни услуги - В ЦКОДУХЗ - Бургас се обслужват деца с увреждания и хронични заболявания, насочени от лекар, след като извърши оценка на медицинската необходимост от диагностика, лечение, рехабилитация и/или палиативни грижи. 

Диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност се осъществяват от мултидисциплинарни екипи, всеки от които включва лекар, психолог, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, кинезитерапевти и други специалисти по здравни грижи. В зависимост от конкретния случай в екипа могат да бъдат включени и немедицински специалисти – логопеди, социални работници и др.

За всяко дете се съставя индивидуален медико-социален план за необходимите дейности и услуги по време на престоя на детето и след изписване от лечебното заведение.

 

Помещенията на децата са съобразени с тяхната възраст, здравословно състояние и необходимости.

Мисия

Мисията на ЦКОДУХЗ Св. Стилиан - Бургас е оказване на помощ и  лечение на децата с увреждания и хронични заболявания, консултиране и подкрепа на техните родители.

 

Фокусът е върху ранната интервенция за деца, родени недоносени, деца с увреждания, деца с вродени аномалии, деца със специфични потребности. Прилагайки този подход, се допринася за ранното идентифициране на проблемите, рисковете за здравето и развитието, а от там и до ранната намеса на специалистите, което е мисията на Център Св. Стилян.

 

Най-важно е да се съхрани и подобри здравето на децата.


Непрестанното развитие и професионално надграждане на екипа от специалисти в Центъра е призванието да са в помощ на най-уязвимите деца и техните родители, за да се справят с трудностите и предизвикателствата при отглеждането в семейството.

 

Всички деца имат неповторима индивидуалност, възможности и способности да развиват потенциала си, а задачата на екипа е да подпомогне, насърчи и подобри техните умения, за да водят пълноценен начин на живот.

Контакти

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Св. Стилиан

Град Бургас, Община Бургас, ж.к. Зорница, ул. Урал 1
Телефон: 056879060, 056879072
Интернет сайт: svstilian.bg

Галерия

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Св. Стилиан - Бургас
Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Св. Стилиан - Бургас
Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Св. Стилиан - Бургас
Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Св. Стилиан - Бургас
Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Св. Стилиан - Бургас
Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Св. Стилиан - Бургас
Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Св. Стилиан - Бургас

Още Здравни заведения в Община Бургас

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Гогов-Коруджиев-Лъджева

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Гогов-Коруджиев-Лъджева, Бургас

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Гогов-Коруджиев-Лъджева е създадена през 2005 година в град Бургас. Специализирана в областта на микробиологичните и паразитологични изсле

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Маджуров ООД

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Маджуров ООД, Бургас

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Маджуров ООД е създадена на базата на Специализирана хирургична болница Бургас - Първата частна хирургична болница в Бургас /Третата частна болни

Многопрофилна болница за активно лечение - Лайф Хоспитал ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Лайф Хоспитал ЕООД, Бургас

Многопрофилна болница за активно лечение - Лайф Хоспитал е открита през 2007 година. През всички тези години посредством своята дейност, лечебното заведение затвърди добрия си имидж н

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р Д. К. МАРАНГОЗОВА

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р Д. К. МАРАНГОЗОВА, Бургас

Д-Р ДИМИТРИНА МАРАНГОЗОВА е практикуващ дентален специалист. Кабинетът по дентална медицина на Д-р Марангозова се намира в град Бургас, к-с Славейков, бл. 139, ет. 1. Предл