Регистър на здравеопазването

център за извинболнична помощ добрич | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "център за извинболнична помощ добрич"

център за извинболнична помощ добрич | Регистър на здравеопазването

Регистър на здравеопазването

Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ Тера-ДКК ООД, Добрич

Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ Тера - ДКК е със седалище град Добрич, ул. Панайот Хитов № 24. Предоставя качествени медицински услуги в сферата на извънболн