Регистър на здравеопазването

филиал баните | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "филиал баните"

филиал баните | Регистър на здравеопазването

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД, Баните

СБР – НК ЕАД е лидер в страната в областта на физикалната и рехабилитационната медицина. Дружеството използва, в своята дейнсот, утвърдени медицински стандарти в съчетание с природните рес