Регистър на здравеопазването

УСБАЛЕ АКАДЕМИК ИВАН ПЕНЧЕВ, Град София

УСБАЛЕ АКАДЕМИК ИВАН ПЕНЧЕВ
Информация

УСБАЛЕ АКАДЕМИК ИВАН ПЕНЧЕВ

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ е лечебно заведени в град София, ул. Здраве № 2, в сградата на Майчин дом.

 

Болничното заведение е с шестдесет и тригодишна история и води своето начало от 1951 година, когато е обособена Втора вътрешна клиника за болести на обмяната на веществата към Института за специализация и усъвършенстване на лекарите с първи ръководител акад. Иван Пенчев.

 

След преместването на клиниката в сградата на ул. Дамян Груев № 6 през 1965 година е учредена самостоятелна болница.

 

След създаване на Медицинска академия през 1972 година се формира Научен институт по ендокринология, геронтология и гериатрия.


През 1990 година НИЕГГ е преименуван в Държавна университетска болница по ендокринология и геронтология с Клиничен център по ендокринология и геронтология.

 

През 2001 година болницата е регистрирана като търговско дружество под името Специализирана болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и геронтология Акад. Иван Пенчев ЕАД.

 

През 2006 година е извършена пререгистрация на болницата, която по - точно отразява нейната специфика Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология Акад. Иван Пенчев ЕАД.


Съчетанието на клинична, лабораторно - диагностична база и оперативно лечение с последващо наблюдение дава възможност за комплексно лечение на ендокринно болните.


УСБАЛЕ е не само университетско звено в структурата на Медицинския университет - София, но и реален национален център по едни от водещите здравни проблеми в България.

 

Болницата разполага с модерен консултативно - диагностичен блок, в който се извършват прегледи, консултации, изследвания, прием в клиниките, както и последващ непрекъснат контрол.

 

Разполага с екип от лекари с възможно най - висока степен на квалификация, постигната в страната и чужбина.

 

Налице са възможности за провеждане на всички високоспециализирани изследвания.

 

В болницата са разкрити специализирани клиники по хипоталамо - хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания, по тиреоидни и метаболитни костни заболявания, по диабетология и по ендокринна хирургия.

 

Лечебната, преподавателската и научна дейност се извършват на световно ниво. Болницата е участник в редица национални и международни проекти.

 

В клиниките се приемат и лекуват пациенти от цялата страна.

 

Болницата има договор с НЗОК за лечение по клинични пътеки на ендокринни заболявания и за извършване на лабораторни изследвания, включително и на най - сложните хормонални, имунологични, цитогенетични, хистологични и ехографски изследвания.


УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев е високотехнологична болница, разполагаща с най - съвременна болнична информационна система, единствената в България с интегрирани функции за проверка за възможни нежелани лекарствени ефекти. Съветващата система е плод на голям европейски проект (PSIP) и подпомага лекарите при вземане на решение, като по този начин се намаляват рисковете за пациентите и се повишава качеството на лечение.

 

Контакти

УСБАЛЕ АКАДЕМИК ИВАН ПЕНЧЕВ

Град София, Община Столична, ул. Здраве 2, в сградата на Майчин дом
Телефон: 028956000, 028956020, 028956030
Интернет сайт: www.usbale.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод

Д-р Симеонка Цацова - Специалист по детски болести

Д-р Симеонка Цацова - Специалист по детски болести, София

Д-Р СИМЕОНКА ЦАЦОВА е личен лекар и специалист по детски болести. Притежава квалификации по шуслерова терапия и хомеопатия. Кабинетът по детски болести на д-р Симеонка Цацова се намира