Регистър на здравеопазването

УСБАЛЕ АКАДЕМИК ИВАН ПЕНЧЕВ, Град София

УСБАЛЕ АКАДЕМИК ИВАН ПЕНЧЕВ
Информация

УСБАЛЕ АКАДЕМИК ИВАН ПЕНЧЕВ

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ е лечебно заведени в град София, ул. Здраве № 2, в сградата на Майчин дом.

 

Болничното заведение е с шестдесет и тригодишна история и води своето начало от 1951 година, когато е обособена Втора вътрешна клиника за болести на обмяната на веществата към Института за специализация и усъвършенстване на лекарите с първи ръководител акад. Иван Пенчев.

 

След преместването на клиниката в сградата на ул. Дамян Груев № 6 през 1965 година е учредена самостоятелна болница.

 

След създаване на Медицинска академия през 1972 година се формира Научен институт по ендокринология, геронтология и гериатрия.


През 1990 година НИЕГГ е преименуван в Държавна университетска болница по ендокринология и геронтология с Клиничен център по ендокринология и геронтология.

 

През 2001 година болницата е регистрирана като търговско дружество под името Специализирана болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и геронтология Акад. Иван Пенчев ЕАД.

 

През 2006 година е извършена пререгистрация на болницата, която по - точно отразява нейната специфика Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология Акад. Иван Пенчев ЕАД.


Съчетанието на клинична, лабораторно - диагностична база и оперативно лечение с последващо наблюдение дава възможност за комплексно лечение на ендокринно болните.


УСБАЛЕ е не само университетско звено в структурата на Медицинския университет - София, но и реален национален център по едни от водещите здравни проблеми в България.

 

Болницата разполага с модерен консултативно - диагностичен блок, в който се извършват прегледи, консултации, изследвания, прием в клиниките, както и последващ непрекъснат контрол.

 

Разполага с екип от лекари с възможно най - висока степен на квалификация, постигната в страната и чужбина.

 

Налице са възможности за провеждане на всички високоспециализирани изследвания.

 

В болницата са разкрити специализирани клиники по хипоталамо - хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания, по тиреоидни и метаболитни костни заболявания, по диабетология и по ендокринна хирургия.

 

Лечебната, преподавателската и научна дейност се извършват на световно ниво. Болницата е участник в редица национални и международни проекти.

 

В клиниките се приемат и лекуват пациенти от цялата страна.

 

Болницата има договор с НЗОК за лечение по клинични пътеки на ендокринни заболявания и за извършване на лабораторни изследвания, включително и на най - сложните хормонални, имунологични, цитогенетични, хистологични и ехографски изследвания.


УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев е високотехнологична болница, разполагаща с най - съвременна болнична информационна система, единствената в България с интегрирани функции за проверка за възможни нежелани лекарствени ефекти. Съветващата система е плод на голям европейски проект (PSIP) и подпомага лекарите при вземане на решение, като по този начин се намаляват рисковете за пациентите и се повишава качеството на лечение.

 

Контакти

УСБАЛЕ АКАДЕМИК ИВАН ПЕНЧЕВ

Град София, Община Столична, ул. Здраве 2, в сградата на Майчин дом
Телефон: 028956000, 028956020, 028956030
Интернет сайт: www.usbale.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод

Д-р Симеонка Цацова - Специалист по детски болести

Д-р Симеонка Цацова - Специалист по детски болести, София

Д-Р СИМЕОНКА ЦАЦОВА е личен лекар и специалист по детски болести. Притежава квалификации по шуслерова терапия и хомеопатия. Кабинетът по детски болести на д-р Симеонка Цацова се намира