Регистър на здравеопазването

УСБАЛЕ АКАДЕМИК ИВАН ПЕНЧЕВ, Град София

УСБАЛЕ АКАДЕМИК ИВАН ПЕНЧЕВ
Информация

УСБАЛЕ АКАДЕМИК ИВАН ПЕНЧЕВ

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ е лечебно заведени в град София, ул. Здраве № 2, в сградата на Майчин дом.

 

Болничното заведение е с шестдесет и тригодишна история и води своето начало от 1951 година, когато е обособена Втора вътрешна клиника за болести на обмяната на веществата към Института за специализация и усъвършенстване на лекарите с първи ръководител акад. Иван Пенчев.

 

След преместването на клиниката в сградата на ул. Дамян Груев № 6 през 1965 година е учредена самостоятелна болница.

 

След създаване на Медицинска академия през 1972 година се формира Научен институт по ендокринология, геронтология и гериатрия.


През 1990 година НИЕГГ е преименуван в Държавна университетска болница по ендокринология и геронтология с Клиничен център по ендокринология и геронтология.

 

През 2001 година болницата е регистрирана като търговско дружество под името Специализирана болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и геронтология Акад. Иван Пенчев ЕАД.

 

През 2006 година е извършена пререгистрация на болницата, която по - точно отразява нейната специфика Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология Акад. Иван Пенчев ЕАД.


Съчетанието на клинична, лабораторно - диагностична база и оперативно лечение с последващо наблюдение дава възможност за комплексно лечение на ендокринно болните.


УСБАЛЕ е не само университетско звено в структурата на Медицинския университет - София, но и реален национален център по едни от водещите здравни проблеми в България.

 

Болницата разполага с модерен консултативно - диагностичен блок, в който се извършват прегледи, консултации, изследвания, прием в клиниките, както и последващ непрекъснат контрол.

 

Разполага с екип от лекари с възможно най - висока степен на квалификация, постигната в страната и чужбина.

 

Налице са възможности за провеждане на всички високоспециализирани изследвания.

 

В болницата са разкрити специализирани клиники по хипоталамо - хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания, по тиреоидни и метаболитни костни заболявания, по диабетология и по ендокринна хирургия.

 

Лечебната, преподавателската и научна дейност се извършват на световно ниво. Болницата е участник в редица национални и международни проекти.

 

В клиниките се приемат и лекуват пациенти от цялата страна.

 

Болницата има договор с НЗОК за лечение по клинични пътеки на ендокринни заболявания и за извършване на лабораторни изследвания, включително и на най - сложните хормонални, имунологични, цитогенетични, хистологични и ехографски изследвания.


УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев е високотехнологична болница, разполагаща с най - съвременна болнична информационна система, единствената в България с интегрирани функции за проверка за възможни нежелани лекарствени ефекти. Съветващата система е плод на голям европейски проект (PSIP) и подпомага лекарите при вземане на решение, като по този начин се намаляват рисковете за пациентите и се повишава качеството на лечение.

 

Контакти

УСБАЛЕ АКАДЕМИК ИВАН ПЕНЧЕВ

Град София, Община Столична, ул. Здраве 2, в сградата на Майчин дом
Телефон: 028956000, 028956020, 028956030
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша, позвънете на тел.: 0988/86-62-18 ..................... е със седалище град София. Създадена през 2001 година с основна дейност-хирургично лечен

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ, София

ЕТ Даттила-Добрина Атанасова Тилева развива дейността си в производството и търговията на диетични, диабетични, целебни храни и билки. Д-р Добрина Атанасова е диплом