Регистър на здравеопазването

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД, Град София

болница за активно лечение по ортопедия софия

болница за активно лечение по ортопедия софия, болница за лечение по отропедия софия, болница за ортопедично лечение в софия, болница по ортопедия проф бойчо бойчев, болница по ортопедия софия, болница с модерна апаратура софия, висококачествено медицинско обслужване софия, висококачествено ортопедично лечение софия, висококвалифициран медицински екип софия, заведение за ортопедично лечение в софия, качествена болнична помощ софия, квалифицирана ортопедична помощ софия, квалифицирани специалисти по ортопедия софия, ортопедично лечение на високо ниво софия, сбало проф бойчо бойчев еад, сбало проф бойчо бойчев софия, специализирана болница по ортопедия софия, университетска болница по ортопедия софия, усбало проф бойчо бойчев, усбало проф бойчо бойчев еад, усбало проф бойчо бойчев софия, усбало софия

Галерия

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД
Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД
Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД
Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД
Информация

Информация

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия Проф. Бойчо Бойчев ЕАД София

 

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия Проф. Бойчо Бойчев, София е здравно заведение, уникално за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравматични увреди на опорно-двигателния апарат. Предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение и обслужване на най - високо европейско ниво.


Правоприемник на Научния институт по ортопедия и травматология при Медицинска академия - София. Лечебното заведение е единствената еднопрофилна ортопедична болница в страната, учредена през 1974 год. посредством клинико-нозологично структуриране, обединяващо три водещи ортопедично-травматологични институци - Катедрата по ортопедия и травматология към ИСУЛ - София; Катедрата по ортопедия и травматология към ВМИ - София и Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране на Медицинска Академия - София.


УСБАЛО Проф. Бойчо Бойчев се намира в югозападната част на София, близо до кв. Горна баня, известен с превъзходния си климат и минерални извори. Обхваща площ от 8640 кв.м. и разполага със стационар, операционен блок, диагностично-консултативен блок и административно-техническа част.

 

Стационарният блок разполага с 60 легла, разпределени в две ортопедични клиники: Клиника по костна патология и обща ортопедия; Клиника по детска ортопедия и хирургия на ръката; Отделение по анестезиология и интензивно лечение; Клиника за следоперативна рехабилитация (без легла). Всички стаи са с по две легла, снабдени са със самостоятелен санитарен възел, възможност за индивидуално ползване на TV, интернет и постоянна връзка с персонала. На разположение на пациентите са и шест VIP стаи. В лечебното заведение работят 89 души медицински персонал, от които 34 лекари - специалисти в различни области на медицината, 40 медицински сестри, 8 кинезитерапевти, 7 лаборанти и 28 санитари.


Дъщерното дружество на болницата - Медицински център Ортомед осъществява първични прегледи от специалисти ортопеди в условията на договор с НЗОК.

 

Операционният блок се състои от 7 операционни зали, отделение по анестезиология и интензивно лечение с 10 реанимационни легла и стерилизация. Ежегодно за оперативно лечение в него преминават около 3000 пациенти с вродени и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат.


Диагностично-консултативният блок включва 4 отделения - по образна диагностика, трансфузионна хематология и следоперативна рехабилитация; клинична и хистологична лаборатория; 7 консултативни кабинета, манипулационна и регистратура. В ДКЦ се извършват изследвания, консултации, първични и контролни прегледи, обработка на рани и гипсови имобилизации.


УСБАЛО Проф. Бойчо Бойчев разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност. Средно годишно около 3 800 пациенти получават висококвалифицирана медицинска помощ.


Има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение по 17 клинични пътеки.


Наличието на високо ерудирани специалисти и съвременно медицинско оборудване е гаранция за отлично качество на диагностично-лечебната дейност.


УСБАЛО Проф. Бойчо Бойчев е университетска болница към Медицински университет - София, в която се извършва основното обучение на студенти и специализанти в областта на ортопедията, травматологията, анестезиологията и реанимацията. В нея научно-преподавателска дейност осъществяват един професор, двама доценти и петнадесет асистенти по специалностите: ортопедия и травматология; анестезиология и интензивно лечение; физиотерапия и рехабилитация.


Тук целогодишно се обучават специализанти, докторанти, студенти по медицина и ерготерапевти. УСБАЛО Проф. Бойчо Бойчев е база за провеждане и на курсове за следдипломна квалификация на лекари - специалисти, курсове за признаване на квалификация за високо специализирани дейности и др.

Контакти

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД

Град София, Община Столична, кв. Горна Баня, бул. Никола Петков 56
Телефон: 028181500, 024017879
GSM: 0886182739, 0886182604
Факс: 029555312
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша, позвънете на тел.: 0988/86-62-18 ..................... е със седалище град София. Създадена през 2001 година с основна дейност-хирургично лечен

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ, София

ЕТ Даттила-Добрина Атанасова Тилева развива дейността си в производството и търговията на диетични, диабетични, целебни храни и билки. Д-р Добрина Атанасова е диплом