Регистър на здравеопазването

УМБАЛ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД, Град Плевен

УМБАЛ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД
Информация

УМБАЛ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ е лечебно заведение в град Плевен, бул. Георги Кочев 8А.

 

Болницата е открита през далечната 1865 година като вакъфска по лично нареждане на Митхат паша. Разкрити са четиридесет легла с минимален персонал.

 

През 1896 година старата вакъфска болница става първостепена и е преместена в седем новопостроени павилиона с осемдесет легла на сегашното място на болницата.

 

Университетската многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски - Плевен е лечебно заведение със сто четиридесет и девет годишна история и е най - голямото лечебно заведение за болнична помощ в Северна България.


Извършва диагностика и лечение на заболявания по всички профили на медицинските специалности, Лечение на спешни състояния, Високоспециализирани изследвания и консултации на пациенти от други лечебни заведения.

 

Университетска болница Д-р Георги Странски - Плевен е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация.

 

Здравното заведение е център за университетско образование и предоставя съвременни възможности за обучение на студенти, стажант - лекари, специализанти и специалисти по здравни грижи.


Консултативно - диагностичният блок има приемни и консултативни кабинети, специализирани медико - диагностични лаборатории и диспансерни отделения.


Стационарният блок включва клиники и отделения по акушерство и гинекология, по всички профили на вътрешните болести /пневмология, кардиология, нефрология и диализа, хематология, ендокринология, гастроентерология, токсикология/, по хирургия /коремна, гръдна, пластично-възстановителна, съдова, детска, онкохирургия/, по урология, ортопедия, оториноларингология, офталмология, неврология, детски болести, инфекциозни болести, кожни болести, психиатрия.

 

Извършват се уникални операции в областта на онкогинекологията с хирургичния робот Да Винчи.


Клиниките и отделенията осигуряват висококвалифицирана и специализирана болнична помощ. В тях работят четиристотин и тридесет магистри и доктори по медицина, лекари с дългогодишна практика и с доказани професионални качества.


Университетската болница разполага с обновена материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на :

 

  • Висококачествена образна диагностика /ехография, ехокардиография, компютърна томография, ангиография, сцинтиграфия, мамография и други/
  • Лабораторни, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания
  • Ендоскопски диагностични и лечебни процедури
  • Рехабилитационни програми и физикална терапия.

 

Контакти

Семеен хотел Козурековата къща

Град Плевен, Община Плевен, Ул.Разбойна№19
Телефон: 064886100
Факс: 064804212
Интернет сайт: www.umbalpleven.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД, Плевен

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Панталеймон - Плевен ООД е едно от водещите лечебни заведения в България. Разполага с Клиника по ортопедия и травматология, която е една от най -

Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН, Плевен

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН ЕООД е здравно заведение за специализирана доболнична помощ, което осигурява спортномедицинска и рехабилитационна помощ на спортис

Още Здравни заведения в Община Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи