Регистър на здравеопазването

ТОКУДА - ЦЕНТЪР ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ АД, Град София

център за клинични проучвания токуда

център за клинични проучвания токуда

ТОКУДА - ЦЕНТЪР ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ АД
Информация

ТОКУДА - ЦЕНТЪР ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ АД

Токуда - Център за клинични проучвания АД е създаден през 2008 година.

 

Центърът представлява уникална за страната структура, която организира, координира и подпомага провеждането на биоеквивалентни клинични изпитвания и многоцентрови клинични проучвания фази I, II, III и IV и осъществява контакт с възложители на клиничните изпитвания, главни изследователи, пациенти и Комисията по етика на територията на болницата.

 

Токуда - Център за клинични проучвания АД разполага с :

 

 • Два напълно оборудвани лекарски кабинета
 • Изследователска стая оборудвана с компютри с достъп до интернет, факс и копирна машина
 • Склад за съхранение на изпитваните продукти при необходимите температури
 • Манипулационна


Административна и регулаторна дейност на Токуда - Център за клинични проучвания АД :

 

 • Съдействие за набиране на всички необходими на възложителя документи за подаване на заявления до ИАЛ и КЕМИ
 • Съгласуване на договори по клинични изпитвания между спонсора, изследователя и МБАЛ Токуда Болница София АД Изготвяне на бюджети и процедури
 • Осигуряване на координатор по клинично изпитване
 • Съдействие при селектираща, инициираща, мониторираща и закриваща центъра визита
 • Осигуряване на подходящи условия за съхранение на документацията и изпитваните продукти и/или медицински изделия съгласно принципите на Добра Клинична Практика и изискванията на Спонорите на клиничните изпитвания
 • Контакт с клинична лаборатория, Отделение по Образна диагностика и останалите отделения в болницата
 • Съдействие при необходимост от кетъринг, хотелски услуги, транспорт
 • Организиране на обучения по ДКП

 

Токуда - Център за клинични проучвания организира провеждането на биоеквивалентни клинични изпитвания и проучания фази I, II, III и IV. Към момента Центърът координира провеждането на клинични изпитвания и разглежда проекти за проучвания в различните отделения на болницата.

 

УСЛУГИ

Токуда - Център за клинични проучвания предлага следните услуги :

 

 • Съдействие при попълване на feasibility questionnaire за центъра
 • Съдействие за набиране на всички необходими на възложителя документи за подаване на заявления до ИАЛ и КЕМИ
 • Контакт с главни изследователи и други медицински специалисти от МБАЛ Токуда Болница София АД
 • Съгласуване на договори по клинични изпитвания между спонсора и изследователите - служители на МБАЛ Токуда Болница София АД
 • Съгласуване на договори по клинични изпитвания между спонсора и МБАЛ Токуда Болница София АД
 • Осигуряване на координатор по клинично изпитване
 • Обучение на координатори по клинични изпитвания
 • Съдействие при набиране на участници в клинични проучвания
 • Съдействие при селектираща, инициираща, мониторираща и закриваща центъра визита
 • Осигуряване на подходящи условия за съхранение на документацията и изпитваните продукти и/или медицински изделия съгласно принципите на Добра Клинична Практика (ДКП) и изискванията на Спонорите на клиничните изпитвания
 • Фармацеврични услуги
 • Контакт с клинична лаборатория, Отделение по Образна диагностика и останалите отделения в болницата
 • Съдействие при необходимост от кетъринг, хотелски услуги, транспорт
 • Организиране на обучения по ДКП
 • Административна поддръжка на Комисията по етика към МБАЛ Токуда Болница София АД.

 

Контакти

ТОКУДА - ЦЕНТЪР ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ АД

Телефон: 024034196
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД, София

СМДЛ Кандиларов е частна медико - диагностична лаборатория със статут на медицинско заведение от доболничната помощ. Учредена през 1999 година със седалище град София и през изминалите 2

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД, София

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД е здравно заведение затвърдило добрия си имидж на медицинска структура, предоставящо на пациентите здравни услуги на европейско ниво. Намира се

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, София

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, гр. София предоставя на пациенти здравни услуги на европейско ниво. Дейността е насочена към запазване на водещо място в областта на извънболничната медицинска помощ с

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД, София

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия Проф. Бойчо Бойчев, София е здравно заведение, уникално за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравм