Регистър на здравеопазването

ТОКУДА - ЦЕНТЪР ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ АД, Град София

център за клинични проучвания токуда

център за клинични проучвания токуда

ТОКУДА - ЦЕНТЪР ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ АД
Информация

ТОКУДА - ЦЕНТЪР ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ АД

Токуда - Център за клинични проучвания АД е създаден през 2008 година.

 

Центърът представлява уникална за страната структура, която организира, координира и подпомага провеждането на биоеквивалентни клинични изпитвания и многоцентрови клинични проучвания фази I, II, III и IV и осъществява контакт с възложители на клиничните изпитвания, главни изследователи, пациенти и Комисията по етика на територията на болницата.

 

Токуда - Център за клинични проучвания АД разполага с :

 

 • Два напълно оборудвани лекарски кабинета
 • Изследователска стая оборудвана с компютри с достъп до интернет, факс и копирна машина
 • Склад за съхранение на изпитваните продукти при необходимите температури
 • Манипулационна


Административна и регулаторна дейност на Токуда - Център за клинични проучвания АД :

 

 • Съдействие за набиране на всички необходими на възложителя документи за подаване на заявления до ИАЛ и КЕМИ
 • Съгласуване на договори по клинични изпитвания между спонсора, изследователя и МБАЛ Токуда Болница София АД Изготвяне на бюджети и процедури
 • Осигуряване на координатор по клинично изпитване
 • Съдействие при селектираща, инициираща, мониторираща и закриваща центъра визита
 • Осигуряване на подходящи условия за съхранение на документацията и изпитваните продукти и/или медицински изделия съгласно принципите на Добра Клинична Практика и изискванията на Спонорите на клиничните изпитвания
 • Контакт с клинична лаборатория, Отделение по Образна диагностика и останалите отделения в болницата
 • Съдействие при необходимост от кетъринг, хотелски услуги, транспорт
 • Организиране на обучения по ДКП

 

Токуда - Център за клинични проучвания организира провеждането на биоеквивалентни клинични изпитвания и проучания фази I, II, III и IV. Към момента Центърът координира провеждането на клинични изпитвания и разглежда проекти за проучвания в различните отделения на болницата.

 

УСЛУГИ

Токуда - Център за клинични проучвания предлага следните услуги :

 

 • Съдействие при попълване на feasibility questionnaire за центъра
 • Съдействие за набиране на всички необходими на възложителя документи за подаване на заявления до ИАЛ и КЕМИ
 • Контакт с главни изследователи и други медицински специалисти от МБАЛ Токуда Болница София АД
 • Съгласуване на договори по клинични изпитвания между спонсора и изследователите - служители на МБАЛ Токуда Болница София АД
 • Съгласуване на договори по клинични изпитвания между спонсора и МБАЛ Токуда Болница София АД
 • Осигуряване на координатор по клинично изпитване
 • Обучение на координатори по клинични изпитвания
 • Съдействие при набиране на участници в клинични проучвания
 • Съдействие при селектираща, инициираща, мониторираща и закриваща центъра визита
 • Осигуряване на подходящи условия за съхранение на документацията и изпитваните продукти и/или медицински изделия съгласно принципите на Добра Клинична Практика (ДКП) и изискванията на Спонорите на клиничните изпитвания
 • Фармацеврични услуги
 • Контакт с клинична лаборатория, Отделение по Образна диагностика и останалите отделения в болницата
 • Съдействие при необходимост от кетъринг, хотелски услуги, транспорт
 • Организиране на обучения по ДКП
 • Административна поддръжка на Комисията по етика към МБАЛ Токуда Болница София АД.

 

Контакти

ТОКУДА - ЦЕНТЪР ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ АД

Град София, Община Столична, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 51 Б
Телефон: 024034196
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша, позвънете на тел.: 0988/86-62-18 ..................... е със седалище град София. Създадена през 2001 година с основна дейност-хирургично лечен

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ, София

ЕТ Даттила-Добрина Атанасова Тилева развива дейността си в производството и търговията на диетични, диабетични, целебни храни и билки. Д-р Добрина Атанасова е диплом