Регистър на здравеопазването

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К ЕООД, Град Добрич - Услуги

добрич

добрич, издаване на лично здравно досие добрич, изследване на влияние на условията на труд добрич, оптимизиране на работната среда добрич, организиране на ппмп добрич, оценка на риска добрич, риск одит консулт к добрич, служба по трудова медицина добрич, стм добрич, сужбата по трудова медицина

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К ЕООД
Услуги

служба по трудова медицина риск одит консулт к добрич

 

Обслужване от Служба по трдудова медицина РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К ЕООД, Добрич - Извършване на наблюдение и анализ на здравното състояние на работещите, консултиране и подпомагане на работодателя

 


Организиране на ППМП - Организиране на периодични профилактични медицински прегледи, съгласно Нар. №3 ДВ брой 16 от 1987 година.

 


Извършване на ППМП на работещите от медицински специалисти /терапевт с ЕКГ изследване, офталмолог, УНГ, невролог, лабораторни кръвни изследвания и други/, съобразени с оценката на риска по работни места.

 


Оценка на Риска - Оценката на риска се извършва съгласно Наредба №5 от 11.05.1999 г. за оценка на риска за здравето и ефективността на работата на системите и средствата за отстраняване на риска и за начина и периодичността на оценката на риска. 

 


Изготвяне на документи - Издаване на лично здравно досие на хартиен носител за регистриране на резултатите от проведения профилактичен медицински преглед.
Издаване на становища въз основа на ТЕЛК-ови решения за пригодността на работещия да изпълнява или не заеманата длъжност.

Контакти

Хотел Kомплекс Галерия

Град Добрич, Община Добрич-град, ул. Славянска 2Б
Телефон: 058586986
GSM: 0888800646, 0884087092, 0884087081, 0885509215
Интернет сайт: ttp://www.stm-rok.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Град Добрич

Регистър на здравеопазването

СТУДИО ДЕНТАЛ - Д-Р ГАНЕВА, Добрич

СТУДИО ДЕНТАЛ - Д-Р ГАНЕВА се намира в град Добрич, бул. 25-ти септември 19, вх. Б, партер. Предлага пълната гама стоматологични услуги, както и осъществяване на първична медицинска

Още Здравни заведения в Община Добрич-град

Регистър на здравеопазването

СТУДИО ДЕНТАЛ - Д-Р ГАНЕВА, Добрич

СТУДИО ДЕНТАЛ - Д-Р ГАНЕВА се намира в град Добрич, бул. 25-ти септември 19, вх. Б, партер. Предлага пълната гама стоматологични услуги, както и осъществяване на първична медицинска