Регистър на здравеопазването

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К ЕООД, Град Добрич

добрич

добрич, издаване на лично здравно досие добрич, изследване на влияние на условията на труд добрич, оптимизиране на работната среда добрич, организиране на ппмп добрич, оценка на риска добрич, риск одит консулт к добрич, служба по трудова медицина добрич, стм добрич, сужбата по трудова медицина

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К ЕООД
Информация

служба по трудова медицина риск одит консулт к

 

СТМ РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К ЕООД е със седалище град Добрич, ул. Димитър Петков 4, комплекс Виста - М, ет. 2.

 

Лицензирана служба по трудова медицина, която прави оценка на риска на работните места, извършва консултации и обучения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, организиране и провеждане на профилактични прегледи.

 

Екипът на СТМ РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К, Добрич се състои от висококвалифицирани консултанти, притежаващи необходимите теорeтична подготовка и практически опит.

 

Клиенти на СТМ Риск Одит Консулт К, Добрич са фирми от различни отрасли на икономиката и структури от публичната администрация.


Всички работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд по член 48, ал. 5 от Конституцията на Република България.


Основните функции на СТМ РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К, Добрич са :

 

 • Разработва мерки за оптимизиране на работната среда и трудовия процес.
 • Оценява риска за здравето и безопасността при работа.
 • Участва при въвеждане на ново оборудване, методи и материали.
 • Консултира при избор на производствени площадки и ситуиране на обекти.
 • Препоръчва избор на средствата за колективна и лична защита.
 • Оценява санитарно-битово осигуряване на работниците и служителите.
 • Оценява физични фактори на работната среда.
 • Оценява физиологични фактори - работна поза, работни движения, тежест на труда, статично и динамично напрежение, ръчна работа с тежести, зрително напрежение, както и режими на труд и почивка, ергономични параметри на работната среда и други.
 • Участва в разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети за правилното им прилагане.
 • Изготвя анализ за ефективността от проведените превантивни мероприятия.
 • Разработва препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.

 

СТМ РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К, Добрич извършва оценка за влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на служителите и пригодността им за работа чрез :

 

 • Организация на периодични медицински прегледи и изследвания и последващо изготвяне на анализ на резултатите от тях.
 • Дава заключенията за определяне физическата годност на служителите да изпълняват даден вид работа.
 • Анализира здравословното състояние на служителите.
 • При съмнение за професионален характер на заболяването участва в разследването.
 • При напускане на служител СТМ РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К ЕООД, Добрич дава заключение за здравословното му състояние.

 

Контакти

Хотел Kомплекс Галерия

Град Добрич, Община Добрич-град, ул. Славянска 2Б
Телефон: 058586986
GSM: 0888800646, 0884087092, 0884087081, 0885509215
Интернет сайт: ttp://www.stm-rok.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Град Добрич

Регистър на здравеопазването

СТУДИО ДЕНТАЛ - Д-Р ГАНЕВА, Добрич

СТУДИО ДЕНТАЛ - Д-Р ГАНЕВА се намира в град Добрич, бул. 25-ти септември 19, вх. Б, партер. Предлага пълната гама стоматологични услуги, както и осъществяване на първична медицинска

Още Здравни заведения в Община Добрич-град

Регистър на здравеопазването

СТУДИО ДЕНТАЛ - Д-Р ГАНЕВА, Добрич

СТУДИО ДЕНТАЛ - Д-Р ГАНЕВА се намира в град Добрич, бул. 25-ти септември 19, вх. Б, партер. Предлага пълната гама стоматологични услуги, както и осъществяване на първична медицинска