Регистър на здравеопазването

СТМ АВИЦЕНА ЕООД, Град София - Оценка на риска

авицена софия

авицена софия, службата по трудова медицина, стм авицена софия

СТМ АВИЦЕНА ЕООД
Оценка на риска

СТМ АВИЦЕНА ЕООД

 

СТМ Авицена предлага комплексно обслужване, включващо разработка на мерки за отстраняване и/или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите чрез :

 

Оценка на условията на труд

 

 • Преглед на условията на труд
 • Определяне на източниците на опасности
 • Анкетиране на персонала във връзка със състоянието на условията на труд
 • Оценка / Преоценка на риска за здравето и безопасността на работещите
 • Определяне на персонала, изложен на опасности
 • Разработване на Програма за предотвратяване, ограничаване и намаляване на риска за здравето и безопасността на персонала
 • Измерване факторите на работната среда - физични, химични, прах

 

Мониторинг на здравословното състояние на персонала

 

 • Експертно заключение за пригодност на кандидатите за работа, съобразено с характеристиките на длъжността
 • Организиране и извършване на периодични медицински прегледи съгласно Наредба №3/87 година.
 • Анализ на резултатите от периодичните профилактични прегледи
 • Заключение относно пригодността на всеки работещ за извършваната от него дейност
 • Изготвяне и поддържане на здравни досиета на персонала и отразяване на резултатите от мониторинга / включващи болнични листове, експертни решения и други /
 • Анализ на здравословното състояние на персонала въз основа на :

          - резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания

          - показателите за временна и трайна нетрудоспособност

          - показателите за професионална заболеваемост

          - показателите за трудов травматизъм

 • Годишен обобщен анализ на здравното състояние на персонала във връзка с условията на труд.

 

Консултации, съдействие и препоръки

 

 • Консултиране на работниците и служителите :

          - във връзка със здравето и безопасността при работа

          - предоставяне на информация за здравните рискове, свързани с работата

          - насочване при необходимост към личния лекар

 • Консултиране на работодателя относно :

          - определяне на мерки за подобряване състоянието на работната среда и

            безопасността на труда

          - оптимизиране на трудовия процес от гледна точка на ЗБУТ / Здравословни и

            безопасни условия на труд /

          - организация на работното място и ергономични показатели на работното място

          - избор на средства за колективна и лична защита

          - подобряване на санитарно - битовото обслужване

 • Подпомагане на работодателя от специалисти по трудова медицина към СТМ Авицена при :

          - проверки и разследване на трудови злополуки и професионални заболявания

          - проверки от Инспекцията по труда

          - работа на Групата или Комитета по условия на труд

 

Промоции на здравето и обучение по ЗБУТ / Здравословни и безопасни условия на труд /

 

 • Реализиране на програми за промоция на здравето на работещите
 • Обучение на ръководния персонал, работещите и техните представители в Комитета и групите по условия на труд по ЗБУТ.
 • Издаване на законовите документи за проведеното обучение.

 

Контакти

СТМ АВИЦЕНА ЕООД

Град София, Община Столична, кв. Стрелбище, ул. Орехова гора 17 Б
Телефон: 028665580
GSM: 0888818837, 0894364988
Факс: 028665580
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша, позвънете на тел.: 0988/86-62-18 ..................... е със седалище град София. Създадена през 2001 година с основна дейност-хирургично лечен

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ, София

ЕТ Даттила-Добрина Атанасова Тилева развива дейността си в производството и търговията на диетични, диабетични, целебни храни и билки. Д-р Добрина Атанасова е диплом