Регистър на здравеопазването

СТМ АВИЦЕНА ЕООД, Град София - Оценка на риска

авицена софия

авицена софия, службата по трудова медицина, стм авицена софия

СТМ АВИЦЕНА ЕООД
Оценка на риска

СТМ АВИЦЕНА ЕООД

 

СТМ Авицена предлага комплексно обслужване, включващо разработка на мерки за отстраняване и/или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите чрез :

 

Оценка на условията на труд

 

 • Преглед на условията на труд
 • Определяне на източниците на опасности
 • Анкетиране на персонала във връзка със състоянието на условията на труд
 • Оценка / Преоценка на риска за здравето и безопасността на работещите
 • Определяне на персонала, изложен на опасности
 • Разработване на Програма за предотвратяване, ограничаване и намаляване на риска за здравето и безопасността на персонала
 • Измерване факторите на работната среда - физични, химични, прах

 

Мониторинг на здравословното състояние на персонала

 

 • Експертно заключение за пригодност на кандидатите за работа, съобразено с характеристиките на длъжността
 • Организиране и извършване на периодични медицински прегледи съгласно Наредба №3/87 година.
 • Анализ на резултатите от периодичните профилактични прегледи
 • Заключение относно пригодността на всеки работещ за извършваната от него дейност
 • Изготвяне и поддържане на здравни досиета на персонала и отразяване на резултатите от мониторинга / включващи болнични листове, експертни решения и други /
 • Анализ на здравословното състояние на персонала въз основа на :

          - резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания

          - показателите за временна и трайна нетрудоспособност

          - показателите за професионална заболеваемост

          - показателите за трудов травматизъм

 • Годишен обобщен анализ на здравното състояние на персонала във връзка с условията на труд.

 

Консултации, съдействие и препоръки

 

 • Консултиране на работниците и служителите :

          - във връзка със здравето и безопасността при работа

          - предоставяне на информация за здравните рискове, свързани с работата

          - насочване при необходимост към личния лекар

 • Консултиране на работодателя относно :

          - определяне на мерки за подобряване състоянието на работната среда и

            безопасността на труда

          - оптимизиране на трудовия процес от гледна точка на ЗБУТ / Здравословни и

            безопасни условия на труд /

          - организация на работното място и ергономични показатели на работното място

          - избор на средства за колективна и лична защита

          - подобряване на санитарно - битовото обслужване

 • Подпомагане на работодателя от специалисти по трудова медицина към СТМ Авицена при :

          - проверки и разследване на трудови злополуки и професионални заболявания

          - проверки от Инспекцията по труда

          - работа на Групата или Комитета по условия на труд

 

Промоции на здравето и обучение по ЗБУТ / Здравословни и безопасни условия на труд /

 

 • Реализиране на програми за промоция на здравето на работещите
 • Обучение на ръководния персонал, работещите и техните представители в Комитета и групите по условия на труд по ЗБУТ.
 • Издаване на законовите документи за проведеното обучение.

 

Контакти

СТМ АВИЦЕНА ЕООД

Телефон: 028665580
GSM: 0888818837, 0894364988
Факс: 028665580
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД, София

СМДЛ Кандиларов е частна медико - диагностична лаборатория със статут на медицинско заведение от доболничната помощ. Учредена през 1999 година със седалище град София и през изминалите 2

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД, София

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД е здравно заведение затвърдило добрия си имидж на медицинска структура, предоставящо на пациентите здравни услуги на европейско ниво. Намира се

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, София

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, гр. София предоставя на пациенти здравни услуги на европейско ниво. Дейността е насочена към запазване на водещо място в областта на извънболничната медицинска помощ с

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД, София

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия Проф. Бойчо Бойчев, София е здравно заведение, уникално за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравм