Регистър на здравеопазването

СТМ АВИЦЕНА ЕООД, Град София

авицена софия

авицена софия, службата по трудова медицина, стм авицена софия

СТМ АВИЦЕНА ЕООД
Информация

СТМ АВИЦЕНА ЕООД

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА АВИЦЕНА ЕООД е със седалище град София, кв. Стрелбище, ул. Орехова гора 17 Б.

 

СТМ Авицена е създадена съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл. 2 по наредба № 14. Регистрирана в МЗ под № 253/13.06.2001 година на основание чл. 16 от наредба № 14 на МЗ от 07.08.1998 година. Пререгистрация - № 253-1/17.12.2004 година. Актуална регистрация на основание чл. 25, ал. 3 от ЗЗБУТ под № 340-1/3.11.2009 година.

 

Лицензирана служба по трудова медицина, която прави оценка на риска на работните места, извършва консултации и обучения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, организиране и провеждане на профилактични прегледи. 


От 2006 година Службата по трудова медицина АВИЦЕНА разполага с офис и в град Бургас - ул. Патриарх Евтимий № 111. Телефон за контакт - 0887233761 - инж. Стоян Рашков.


Службата по трудова медицина е ориентирана към клиента, базирайки се на последните научни и технологични открития в сферата на медицината, здравето, безопасността при работа, хигиената и безопасността на храните.


Екипът на СТМ се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит. Клиентите на СТМ Авицена са фирми от различните отрасли на икономиката и структури от публичната администрация.


Службата по трудова медицина АВИЦЕНА предлага и осигурява своевременно и качествено комплексно обслужване, което включва всички изисквани от законодателството в България дейности :

 

 • Измервания по факторите на работната среда и трудовия процес
 • Оценка на риска за всяко работно място
 • Обучение в Комитет или група по условията на труд
 • Профилактика на работещите
 • Обобщени анализи за здравното състояние в зависимост от условията на труд
 • Промоция на здравето на всяко работно място

 

От създаването си СТМ Авицена се ръководи от принципа за професионално обслужване на своите клиенти. Тяхната удовлетвореност е водещ стимул в работата на екипа, които се състои от високо квалифицирани специалисти, доказали се в областта на трудовата медицина, физиката, химията, техническите науки и други. Техният професионален подход гарантира на клиентите на СТМ Авицена качествено и навременно обслужване.

 

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Медицински център Авицена извършва профилактични прегледи, включващи профилактика и изследвания по трудова медицина. Предвид ежедневния стрес, на който са подложени всички работещи в страната, Авицена предлага пакет от прегледи и изследвания, даващ цялостна картина за работоспособността на служителите.

 

Целта на тези профилактични прегледи е да се следи и подобри тяхното здравословно състояние, което води и до повишаване на тяхната трудоспособност, което е предпоставка за по - висока ефективност на фирмата и увеличение на печалбите.

 

Основният пакет от медицински прегледи и изследвания по трудова медицина, включва:

 

 • Анкета и тестове за оценка на рисковите фактори за здравето / наследственост, небалансирано хранене, липса на достатъчно движение, повишен стрес, вредни лъчения и други /.
 • Обстоен преглед от специалисти по вътрешни и професионални болести, както и офталмолог за работещите с видеодисплей , УНГ – за работещи с висока степен на шум ,невролог , дерматолог , и други специалисти / специалистите се определят съгласно Наредба № 3/87 година или според изискванията на клиентите /.
 • Електрокардиографско изследване, изследване на урина , ПКК, биохимия и други кръвни изследвания.
 • Изследване с професионален анализатор на състава на тялото TANITA. Определя теглото с точност до 0.1 кг, процента на мазнини в тялото, водното съдържание на тялото, количество на мускулната маса и степента на затлъстяването - / бодимас индекс /.
 • Изготвяне на индивидуални препоръки за подобряване на здравословното състояние на работещите

 

За максимално удобство на клиентите, прегледите и изследванията могат да бъдат извършени, както на територията на Медицински център Авицена, така и на територията на вашето предприятие или офис.

 

Контакти

Хотел Рубин

Телефон: 028665580
GSM: 0888818837, 0894364988
Факс: 028665580
Интернет сайт: www.mc-avicena.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод