Регистър на здравеопазването

специализиран медико дентален център медстом | Регистър на здравеопазването

специализиран медико дентален център медстом | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения 1-9 от 261
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ЕАД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ЕАД, Варна

Многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” ЕАД, гр. Варна е най-големия диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужв