Регистър на здравеопазването

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ ИВАН РАЕВ - СОПОТ ЕООД, Град Сопот

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ ИВАН РАЕВ - СОПОТ ЕООД
Информация

Контакти

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ ИВАН РАЕВ - СОПОТ ЕООД

Град Сопот, Община Сопот, ул.Рад Гемеджиев№20

Още Здравни заведения в Община Сопот