Регистър на здравеопазването

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД - Консултативно-диагностичен блок

болница за активно лечение по онкология хасково

болница за активно лечение по онкология хасково, болница за активно лечение хасково, болница за лечение по онкология хасково, болница с модерна апаратура хасково, болнична помощ хасково, високо качество на обслужване хасково, диагностично консултативна помощ хасково, заведение за болнична помощ хасково, здравно заведение хасково, злечение на злокачествени заболявания хасково, качествена медицинска помощ хасково, качествени медицински услуги хасково, квалифициран медицински екип хасково, квалифицирана болнична помощ хасково, лекари специалисти с богат опит хасково, лечебно заведение за болнична помощ хасково, лечебно заведение хасково, лъчетерапевтичен комплекс хасково, лъчетерапия хасково, онкологично лечение хасково, сбал по онкология хасково, сбало хасково, телегаматерапевтичен комплекс хасково

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД
Консултативно-диагностичен блок

Консултативно - диагностичният блок на СБАЛО - Хасково включва:

 

Регистратура
Телефон за връзка: 088 28 30 519

 

Работно време с пациенти от 8.00 ч. До 14.00 ч.

 

Консултативни кабинети:


Работно време от 9.00 ч. до 13.00 ч.

 

  • хирургичен кабинет

 

  • вътрешен (химиотерапевтичен) кабинет

 

  • гинекологичен кабинет

 

  • дерматологичен и радиологичен кабинет - адрес: кв. Болярово, ул. Болярска 2

 

  • преданестезиологичен кабинет

 

  • ендоскопски кабинет

 

  • Отделение по клинична патология

 

  • Отделение по образна диагностика

 

  • Клинична лаборатория

 

  • Регионален раков регистър и медицинска информация

Контакти

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД

Град Хасково, Община Хасково, бул. Съединение № 49
Телефон: 038665465, 038665316
GSM: 0882830519
Факс: 038664373
Интернет сайт: sbalohaskovo.org

Галерия

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД
Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД
Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД
Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД

Още Здравни заведения в Град Хасково

Още Здравни заведения в Община Хасково

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД, Хасково

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД е здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нужд