Регистър на здравеопазването

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ЕООД, Град Хасково

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ЕООД
Информация

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ЕООД

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД се намира на бул.Съединение 49.

 

Лечебното заведение извършва диагностика и комплексно лечение на пациенти със злокачествени онкологични образувания, заболявания и преканцерози.

 

Разполага с изцяло ново оборудване - уреди за дълбока терапия и лъчелечение.

 

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково е лечебно заведение с междуобластни функции за населението на Хасковска и Кърджалийска област, осъществяващо комплексна онкологична дейност.

 

Болницата извършва диспансеризация на пациенти със злокачествени онкологични заболявания. В диспансера има разкрити четири отделения с общо сто легла.

 

СБАЛ по Онкология Хасково предлага широк спектър от специализирани медицински услуги :

 

  • Диспансеризация пациенти със злокачествени онкологични образувания и заболявания
  • Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото законодателство
  • Учебна и научна дейност.


Лечебното заведение разполага със :

 

  • Онкохирургичен кабинет
  • Онкогинекологичен кабинет
  • Онкодерматологичен кабинет
  • Химиотерапевтичен кабинет
  • Патоморфологична лаборатория.

 

Контакти

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ЕООД

Град Хасково, Община Хасково, бул. Съединение 49
Телефон: 038665465, 038665316
Факс: 038664373

Още Здравни заведения в Град Хасково

Още Здравни заведения в Община Хасково

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ЕООД, Хасково

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД се намира на бул.Съединение 49. Лечебното заведение извършва диагностика и комплексно лечение на пациенти със злокачестве