Регистър на здравеопазването

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД

болница за активно лечение по онкология хасково

болница за активно лечение по онкология хасково, болница за активно лечение хасково, болница за лечение по онкология хасково, болница с модерна апаратура хасково, болнична помощ хасково, високо качество на обслужване хасково, диагностика на онкологични заболявания хасково, диагностично консултативна помощ хасково, заведение за болнична помощ хасково, здравно заведение хасково, качествена медицинска помощ хасково, качествени медицински услуги хасково, квалифициран медицински екип хасково, квалифицирана болнична помощ хасково, лекари специалисти с богат опит хасково, лечебно заведение за болнична помощ хасково, лечебно заведение хасково, лечение на злокачествени заболявания хасково, лечение на онкологични заболявания хасково, лъчетерапевтичен комплекс хасково, лъчетерапия хасково, онкологична болница хасково, онкологично лечение хасково, онкология хасково, сбал по онкология хасково, сбало хасково, телегаматерапевтичен комплекс хасково

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД
Информация

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД е здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение.

 

Лечебното заведение извършва диагностика и комплексно лечение на пациенти със злокачествени онкологични образувания, заболявания и преканцерози.

 

Разполага с изцяло ново оборудване - уреди за дълбока терапия и лъчелечение.

 

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково е лечебно заведение с междуобластни функции за населението на Хасковска и Кърджалийска област, осъществяващо комплексна онкологична дейност. Обслужва 382389 жители на 18 общини от Хасковска и Кърджалийска област.

 

Осигурява диагностично-консултативна и болнична помощ, извършва профилактика, активно издирване, ранна диагностика, комплексно лечение, периодично наблюдение, палиативно лечение и подобряване качеството на живот на пациенти със злокачествени заболявания и преканцерози.

 

Болницата извършва диспансеризация на пациенти със злокачествени онкологични заболявания. В диспансера има разкрити четири отделения с общо сто легла.

 

СБАЛ по Онкология Хасково предлага широк спектър от специализирани медицински услуги :

 

  • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;

 

  • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

 

  • Диспансеризация пациенти със злокачествени онкологични и заболявания;

 

  • Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото законодателство;

 

  • Учебна и научна дейност.

 
СБАЛ по Онкология Хасково извършва и оказва високоспециализирана медицинска помощ в следните медицински специалности: Медицинска онкология; Хирургия; Акушерство и гинекология; Лъчелечение; Образна диагностика; Клинична лаборатория; Обща и клинична патология; Анестезиология и интензивно лечение.

 

В здравното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината. Медицинският персонал полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.

 

СБАЛ по Онкология Хасково е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, като при посещението си при своя общопрактикуващ лекар с конкретен проблем, те могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.

 

Управител на болницата е Д-р Матей Матеев.
 

Лъчетерапевтичен комплекс

 

 

Лъчетерапевтичният комплекс към СБАЛ по онкология - Хасково се намира в кв. Болярово, ул. Болярска №2.

 

Така нареченият телегаматерапевтичен комплекс включва отделение за диагностика и лъчелечение на онкологични заболявания.

 

Разполага със специализирано високотехнологично оборудване за лечение на дълбоко разположени туморни процеси като карцином на бял дроб, простата, гинекологични тумори и други.

 

Тел. за връзка: 0882830520, 0882830521

Контакти

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД

Град Хасково, Община Хасково, бул. Съединение № 49
Телефон: 038665465, 038665316
GSM: 0882830519
Факс: 038664373
Интернет сайт: sbalohaskovo.org

Галерия

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД
Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД
Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД
Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД

Още Здравни заведения в Град Хасково

Още Здравни заведения в Община Хасково

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД, Хасково

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД е здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нужд