Регистър на здравеопазването

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ПРОФЕСОР ИВАН КИРОВ ЕАД, Град София

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ПРОФЕСОР ИВАН КИРОВ ЕАД
Информация

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ПРОФЕСОР ИВАН КИРОВ ЕАД

СБАЛИПБ Проф. Иван Киров ЕАД София е болница с над седемдесетгодишна история, запазила през годините си водеща роля в страната, като специализирано лечебно заведение за диагностика и лечение на заразни болести.

 

Болницата е открита на 4 юли 1939 година за изолиране и лечение на инфекциозно болни и е наречена Градска уединителна болница. Разкрити са столегла, разпределени в четири сектора.

 

Здравното заведение извършва лечение на заразно болни от София и страната.

 

През 1946 година е създадена и катедра по инфекциозни болести и епидемиология на територията на болницата с ръководител доцент Иван Танев.

 

През 1966 година Инфекциозната болница е обявена за Клинична Инфекциозна болница и база за обучение на студенти от ВМИ – София и специализанти по инфекциозни болести.

 

Дълги години болницата е база не само на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, но и на Клиниката по инфекциозни заболявания при Висшия военно медицински институт.

 

През 2007 година Клиниката по инфекциозни, паразитни и тропически болести, след прехвърленето и през 2000 година към УМБАЛ Св. Ив. Рилски, е върната отново в структурата на Инфекциозна болница.

 

СБАЛИПБ Проф. Ив.Киров ЕАД е специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести.

 

В лечебното заведение се оказва висококвалифицирана специализирана медицинска помощ в областта на инфекциозните, паразитни и тропически болести.

 

Тук се намира и най - голямото отделение в страната за лечение и проследяване на пациенти с придобита имунна недостатъчност.

 

На базата на лечебното заведение е разположена Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към Медицински факултет, на Медицински Университет - София.

 

Тук се извършва обучение и специализации на студенти, лекари, специалисти по здравни грижи в областта на инфекциозните, паразитните болести и тропическата медицина.


Сегашната структура обхваща три клиники :


Клиника за лечение на невроинфекции, въздушнокапкови, покривни и трансмисивни инфекции


Клиника за лечение на вирусни хепатити, чревни, паразитни/тропически болести и придобита имунна недостатъчност


Kлиника за лечение на детски инфекциозни болести, съответно пет отделения.


Лечебното заведение разполага с 120 легла и 40 резервни легла.

 

Контакти

Хотел Калитея

Град София, Община Столична, ул. Люлин 24
Телефон: 029523780, 029523781, 029523783
Интернет сайт: www.sbalipb.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод