Регистър на здравеопазването

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ПРОФЕСОР ИВАН КИРОВ ЕАД, Град София

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ПРОФЕСОР ИВАН КИРОВ ЕАД
Информация

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ПРОФЕСОР ИВАН КИРОВ ЕАД

СБАЛИПБ Проф. Иван Киров ЕАД София е болница с над седемдесетгодишна история, запазила през годините си водеща роля в страната, като специализирано лечебно заведение за диагностика и лечение на заразни болести.

 

Болницата е открита на 4 юли 1939 година за изолиране и лечение на инфекциозно болни и е наречена Градска уединителна болница. Разкрити са столегла, разпределени в четири сектора.

 

Здравното заведение извършва лечение на заразно болни от София и страната.

 

През 1946 година е създадена и катедра по инфекциозни болести и епидемиология на територията на болницата с ръководител доцент Иван Танев.

 

През 1966 година Инфекциозната болница е обявена за Клинична Инфекциозна болница и база за обучение на студенти от ВМИ – София и специализанти по инфекциозни болести.

 

Дълги години болницата е база не само на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, но и на Клиниката по инфекциозни заболявания при Висшия военно медицински институт.

 

През 2007 година Клиниката по инфекциозни, паразитни и тропически болести, след прехвърленето и през 2000 година към УМБАЛ Св. Ив. Рилски, е върната отново в структурата на Инфекциозна болница.

 

СБАЛИПБ Проф. Ив.Киров ЕАД е специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести.

 

В лечебното заведение се оказва висококвалифицирана специализирана медицинска помощ в областта на инфекциозните, паразитни и тропически болести.

 

Тук се намира и най - голямото отделение в страната за лечение и проследяване на пациенти с придобита имунна недостатъчност.

 

На базата на лечебното заведение е разположена Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към Медицински факултет, на Медицински Университет - София.

 

Тук се извършва обучение и специализации на студенти, лекари, специалисти по здравни грижи в областта на инфекциозните, паразитните болести и тропическата медицина.


Сегашната структура обхваща три клиники :


Клиника за лечение на невроинфекции, въздушнокапкови, покривни и трансмисивни инфекции


Клиника за лечение на вирусни хепатити, чревни, паразитни/тропически болести и придобита имунна недостатъчност


Kлиника за лечение на детски инфекциозни болести, съответно пет отделения.


Лечебното заведение разполага с 120 легла и 40 резервни легла.

 

Контакти

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ПРОФЕСОР ИВАН КИРОВ ЕАД

Град София, Община Столична, бул. Акад. Ив. Е. Гешов 17
Телефон: 029523780, 029523781, 029523783
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени