Регистър на здравеопазването

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област - Структура

болница за активно лечение по онкология софия

болница за активно лечение по онкология софия, болница за лечение по онкология софия, болница за онкологични заболявания, болница за онкологични заболявания софия, болнична помощ по онкология софия, диагностика на ракови заболявания софия, добри специалисти по онкология софия, заведение за болнична помощ по онкология софия, комплексна онкологична дейност, лечебно заведение по онкология софия, лечение на злокачествени заболявания софия, лечение на онкологични заболявания софия, лъчетерапия софия област, медицинска онкология софия, онкологична болница софия, онкологична гинекология софия, онкологична дейност област кюстендил, онкологична дейност област перник, онкологична дейност софия, онкологична хирургия софия, препоръчана болница по онкология софия, сбал по онкологични заболявания софия, сбал по онкология софия област, сбалоз, сбалоз софия, сбалоз софия област

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Структура

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

 

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област разполага с :

 

Консултативни кабинети :

 

 • Химиотерапевтичен

 

 • Гинекологичен

 

 • Урологичен

 

 • Хирургичен

 

 • Кожен

 

 • Профилактичен

 

 

Консултативно - диагностичен блок :

 

 • Медико - диагностична лаборатория

 

 • Отделение по образна диагностика

 

 • Отделение по клинична патология

 

 • Регистър за диспансеризирани болни

 

Аптека

 

Клинична лаборатория

 

Административно - стопански блок

 

Стационарен блок :

 

Отделения с легла

 

 • Отделение по онкологична гинекология

 

 • Отделение по онкологична хирургия

 

 • Отделение по медицинска онкология

 

 • Отделение по анастезия и интензивно лечение (ОАИЛ)

 

Отделения без легла

 

 • Отделение по образна диагностика

 

 • Отделение по клинична патология

 

Контакти

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

Град София, Община Столична, бул. Столетов № 67
Телефон: 028013923, 029759246
Факс: 028321156
Интернет сайт: sbaloz-sofobl.com

Галерия

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод