Регистър на здравеопазването

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

болница за активно лечение по онкология софия

болница за активно лечение по онкология софия, болница за лечение по онкология софия, болница за онкологични заболявания, болница за онкологични заболявания софия, болнична помощ по онкология софия, диагностика на ракови заболявания софия, добри специалисти по онкология софия, заведение за болнична помощ по онкология софия, комплексна онкологична дейност, лечебно заведение по онкология софия, лечение на злокачествени заболявания софия, лечение на онкологични заболявания софия, лъчетерапия софия област, медицинска онкология софия, онкологична болница софия, онкологична гинекология софия, онкологична дейност област кюстендил, онкологична дейност област перник, онкологична дейност софия, онкологична хирургия софия, препоръчана болница по онкология софия, сбал по онкологични заболявания софия, сбал по онкология софия област, сбалоз, сбалоз софия, сбалоз софия област

Галерия

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Информация

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област е със седалище град София, бул. Столетов 67.

 

Онкологичният диспансер осъществява дейността си като самостоятелно лечебно заведение от 1968 година. В настоящата сграда /бившата Климентинска болница/ функционира от 1971 година.

 

Предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение.

 

Диспансерът обслужва с комплексна онкологична дейност населението на Софийска, Пернишка и Кюстендилска области.

 

Съгласно Решение № 1/31.01.2001 г. на СГС и Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ – 178/21.03.2016 г. на МЗ осъществява следните дейности :

 

 • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ.

 

 • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения.

 

 • Диспансеризация.

 

 • Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство.

 

 • Учебна и научна дейност.

 

СБАЛОЗ - София област се стреми да предостави на хората с онкологични заболявания широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ, състояща се в предоставяне на високоспециализирани консултации и извършване на изследвания за ранна и прецизна диагностика, прилагане на най - съвременни терапевтични технологии и осигуряване на грижи за пациентите съответстващи на европейските стандарти.

 

В здравното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит. Медицинският персонал полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.

 

Болницата извършва диспансеризация на пациенти със злокачествени онкологични заболявания.

 

Лечебното заведение е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между лекарите и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.

СТРУКТУРА

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област разполага с :


Консултативни кабинети :

 

 • Химиотерапевтичен

 

 • Гинекологичен

 

 • Урологичен

 

 • Хирургичен

 

 • Кожен

 

 • Профилактичен

 

Консултативно - диагностичен блок :

 

 • Медико - диагностична лаборатория

 

 • Отделение по образна диагностика

 

 • Отделение по клинична патология

 

 • Регистър за диспансеризирани болни

 

Аптека

 

Административно - стопански блок

 

Стационарен блок :

 

 • Отделение по онкологична гинекология

 

 • Отделение по онкологична хирургия

 

 • Отделение по медицинска онкология

 

 

Контакти

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

Град София, Община Столична, бул. Столетов 67
Телефон: 028013948, 028013923, 028013915
Факс: 028321156
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша, позвънете на тел.: 0988/86-62-18 ..................... е със седалище град София. Създадена през 2001 година с основна дейност-хирургично лечен

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ, София

ЕТ Даттила-Добрина Атанасова Тилева развива дейността си в производството и търговията на диетични, диабетични, целебни храни и билки. Д-р Добрина Атанасова е диплом