Регистър на здравеопазването

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

болница за онкологични заболявания

болница за онкологични заболявания, болница за онкологични заболявания софия, комплексна онкологична дейност, лечение на онкологични заболявания софия, медицинска онкология софия, онкологична гинекология софия, онкологична дейност област кюстендил, онкологична дейност област перник, онкологична дейност софия, онкологична хирургия софия, сбалоз, сбалоз софия, сбалоз софия област

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Информация

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област е със седалище град София, бул. Столетов 67.

 

Онкологичният диспансер осъществява дейността си като самостоятелно лечебно заведение от 1968 година. В настоящата сграда /бившата Климентинска болница/ функционира от 1971 година.

 

Диспансерът обслужва с комплексна онкологична дейност населението на Софийска, Пернишка и Кюстендилска области.

 

Съгласно Решение № 1/31.01.2001 г. на СГС и Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ – 178/21.03.2016 г. на МЗ осъществява следните дейности :

 

 • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ.

 

 • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения.

 

 • Диспансеризация.

 

 • Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство.

 

 • Учебна и научна дейност.

 

СТРУКТУРА

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област разполага с :


Консултативни кабинети :

 

 • Химиотерапевтичен

 

 • Гинекологичен

 

 • Урологичен

 

 • Хирургичен

 

 • Кожен

 

 • Профилактичен

 

Консултативно - диагностичен блок :

 

 • Медико - диагностична лаборатория

 

 • Отделение по образна диагностика

 

 • Отделение по клинична патология

 

 • Регистър за диспансеризирани болни

 

Аптека

 

Административно - стопански блок

 

Стационарен блок :

 

 • Отделение по онкологична гинекология

 

 • Отделение по онкологична хирургия

 

 • Отделение по медицинска онкология

 

 

Контакти

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

Град София, Община Столична, бул. Столетов 67
Телефон: 028013948, 028013923, 028013915
Факс: 028321156
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени