Регистър на здравеопазването

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

болница за активно лечение по онкология софия

болница за активно лечение по онкология софия, болница за лечение по онкология софия, болница за онкологични заболявания, болница за онкологични заболявания софия, болнична помощ по онкология софия, диагностика на ракови заболявания софия, добри специалисти по онкология софия, заведение за болнична помощ по онкология софия, комплексна онкологична дейност, лечебно заведение по онкология софия, лечение на злокачествени заболявания софия, лечение на онкологични заболявания софия, лъчетерапия софия област, медицинска онкология софия, онкологична болница софия, онкологична гинекология софия, онкологична дейност област кюстендил, онкологична дейност област перник, онкологична дейност софия, онкологична хирургия софия, препоръчана болница по онкология софия, сбал по онкологични заболявания софия, сбал по онкология софия област, сбалоз, сбалоз софия, сбалоз софия област

Галерия

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област
Информация

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област е със седалище град София, бул. Столетов 67.

 

Онкологичният диспансер осъществява дейността си като самостоятелно лечебно заведение от 1968 година. В настоящата сграда /бившата Климентинска болница/ функционира от 1971 година.

 

Предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение.

 

Диспансерът обслужва с комплексна онкологична дейност населението на Софийска, Пернишка и Кюстендилска области.

 

Съгласно Решение № 1/31.01.2001 г. на СГС и Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ – 178/21.03.2016 г. на МЗ осъществява следните дейности :

 

 • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ.

 

 • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения.

 

 • Диспансеризация.

 

 • Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство.

 

 • Учебна и научна дейност.

 

СБАЛОЗ - София област се стреми да предостави на хората с онкологични заболявания широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ, състояща се в предоставяне на високоспециализирани консултации и извършване на изследвания за ранна и прецизна диагностика, прилагане на най - съвременни терапевтични технологии и осигуряване на грижи за пациентите съответстващи на европейските стандарти.

 

В здравното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит. Медицинският персонал полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.

 

Болницата извършва диспансеризация на пациенти със злокачествени онкологични заболявания.

 

Лечебното заведение е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между лекарите и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.

СТРУКТУРА

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област разполага с :


Консултативни кабинети :

 

 • Химиотерапевтичен

 

 • Гинекологичен

 

 • Урологичен

 

 • Хирургичен

 

 • Кожен

 

 • Профилактичен

 

Консултативно - диагностичен блок :

 

 • Медико - диагностична лаборатория

 

 • Отделение по образна диагностика

 

 • Отделение по клинична патология

 

 • Регистър за диспансеризирани болни

 

Аптека

 

Административно - стопански блок

 

Стационарен блок :

 

 • Отделение по онкологична гинекология

 

 • Отделение по онкологична хирургия

 

 • Отделение по медицинска онкология

 

 

Контакти

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област

Град София, Община Столична, ул. Спортна 17
Телефон: 028013948, 028013923, 028013915
Факс: 028321156
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД, София

СМДЛ Кандиларов е частна медико - диагностична лаборатория със статут на медицинско заведение от доболничната помощ. Учредена през 1999 година със седалище град София и през изминалите 2

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД, София

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД е здравно заведение затвърдило добрия си имидж на медицинска структура, предоставящо на пациентите здравни услуги на европейско ниво. Намира се

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, София

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, гр. София предоставя на пациенти здравни услуги на европейско ниво. Дейността е насочена към запазване на водещо място в областта на извънболничната медицинска помощ с

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД, София

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия Проф. Бойчо Бойчев, София е здравно заведение, уникално за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравм