Регистър на здравеопазването

Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД, Град София - Стационарен блок

болница за активно лечение по онкология софия

болница за активно лечение по онкология софия, болница за лечение по онкологи софия, болница с модерна апаратура софия, болнична помощ по онкология софия, диагностика на ракови заболявания, диагностично консултативна помощ софия, заведение за болнична помощ по онкология софия, квалифицирана болнична помощ софия, лечение на злокачествени заболявания софия, лечение на онкологични заболявания софия, лъчетерапевтичен комплекс софия, лъчетерапия софия, отделение за образна диагностика софия, отделение по лъчелечение софия, отделение по медицинска онкология софия, отделение по нуклеарна медицина софия, сбал по онкология проф др марин мушмов, сбал по онкология софия, сбалоз еоод софия, сбалоз проф др марин мушмов софия, сбалоз софия

Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Стационарен блок

Стационарният блок на СБАЛОЗ Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД разполага с 48 болнични легла, разпределени в следните отделения:

 

Отделение по медицинска онкология /химиотерапия/ с 43 легла, в т.ч. структура за дневна системна противотуморна терапия с краткосрочен престой с 18 места.

 

Отделението е изцяло реновирано. Разполага с 30 болнични легла, разположени в девет стаи.


Три от стаите са за двама, а шест за четирима пациенти, оборудвани с модерни болнични легла и самостоятелни санитарни възли, телевизор, климатик и достъп до интернет, както и всички условия, нужни за по-бързото възстановяване на пациентите по време на престоя им в лечебното заведение.

 

Отделението по медицинска онкология работи във взаимодействие с всички останали звена в болницата и разполага с възможност за отлична образна диагностика и изключително широка гама лабораторни изследвания. Всичко това гарантира качествено лечение на онкологичните заболявания при спокоен болничен престой за нашите пациенти.

 

Отделението разполага със структура за дневна системна противотуморна терапия с краткосрочен престой с 18 места (Дневен стационар).
Пациентите имат възможност да бъдат лекувани по актуални схеми на лечение не само с регистрираните в страната медикаменти, а и с най-съвременните лекарствени протоколи чрез участие в клинични програми.

 

В Отделението по Медицинска онкология се приемат и лекуват болни с всички видове солидни злокачествени тумори, като най – голяма честота има рака на млечната жлеза, рака на белия дроб, рака на дебелото и право черво, рака на яйчниците, простатата, тестиса, ендометриума, както и тумори на главата и шията. Отделението разполага с няколко приемно- консултативни кабинета. В тях се извършва консултация и при нужда последваща хоспитализация на пациентите в Отделението, а също така преминават болните, подходящи за дневна противотуморна терапия.


Приемни кабинети за хоспитализиране и мониторинг на болни на химиотерапия.


Отделение по лъчелечение с 5 легла. Разполага с 2 апарата:

 

Апарат Xstrahl 200 /Нов модерен апарат за дълбока рентгенова терапия с напрежение на тръбата 20 -210kV/ за ортоволтна терапия с който е възможно осъществяване на дефинитивно лъчелечение на мекотъканни, костни и кожни тумори, както и за палиативно лъчелечение на вторични лезии или костни метастази;


Апарат Xstrahl 100 /апарат за повърхностна рентгенова терапия с напрежение на тръбата 10 -100kV/- за лечение на първични доказани туморни кожни лезии.

 

Капацитета и обсега на апаратите за лъчелечение XStrahl 200 и XStrahl 100, обхваща широк спектър от заболявания:

 

 • мекотъканни, костни и кожни тумори;

 

 • базално клетъчни карциноми;

 

 • плоско-клетъчни карциноми;

 

 • келоидни белези;

 

 • дерматологични заболявания, включително псориазис;

 

 • Mycosis fungoides и дълбоки доброкачествени образувания;

 

 • доброкачесвени заболявания: като болест на Дюпюйтрен, болест на Пейрони;

 

 • възпалителни процеси (разстройства), дегенеративни заболявания, хипертрофични заболявания;

 

 • палиативни заболявания: костни метастази и вторични лезии.

 

В ОЛЛ може да се извършва:

 

 • Дефинитивно лъчелечение на всички доказани кожни тумори;

 

 • Пред и следоператично лъчелечение на мекотъканни тумори;

 

 • Палиативно лъчелечение;

 

 • Противовъзпалително лъчелечение на неонколигични заболявания.

На територията на СБАЛОЗ, функционира обща трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за освидетелстване на лица с онкологични заболявания.

 

Болнична аптека - лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на болницата.

 

Контакти

Хотел Дрийм

Телефон: 029753535
Факс: 029753950
Интернет сайт: www.sbalozsofia.com

Галерия

Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод