Регистър на здравеопазването

Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД, Град София - Консултативно-диагностичен блок

болница за активно лечение по онкология софия

болница за активно лечение по онкология софия, болница за лечение по онкологи софия, болница с модерна апаратура софия, болнична помощ по онкология софия, диагностика на ракови заболявания, диагностично консултативна помощ софия, заведение за болнична помощ по онкология софия, квалифицирана болнична помощ софия, лечение на злокачествени заболявания софия, лечение на онкологични заболявания софия, лъчетерапевтичен комплекс софия, лъчетерапия софия, отделение за образна диагностика софия, отделение по лъчелечение софия, отделение по медицинска онкология софия, отделение по нуклеарна медицина софия, сбал по онкология проф др марин мушмов, сбал по онкология софия, сбалоз еоод софия, сбалоз проф др марин мушмов софия, сбалоз софия

Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Консултативно-диагностичен блок

Консултативно - диагностичният блок на на СБАЛОЗ Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД включва:

 

Вътрешни консултативни кабинети - пет


Хирургични кабинети - два


Гинекологичните кабинети - три


Урологични - три, от които единият е с цистоскопна


Гастроентерологичен със зала за ендоскопии


Бронхоскопичен с бронхоскопна


Ендоскопски кабинет със зала за горна и долна ендоскопия


УНГ кабинет

 

Кабинет за психо-социална консултация

 

Отделение за образна диагностика - конвенционална, КАТ, мамограф

 

В отделението се извършват:

 

 • Конвенционални рентгенови изследвания

 

 • Компютър - томографски изследвания

 

 • Ехографски изследвания.

 

 • Обособен е сектор за образно изследване на заболяванията на млечната жлеза.

 

Отделението разполага със следната модерна апаратура:

 

Kомпютърен томограф - 16 срезов, модел "Оptima CT540" на General Electric (GE). Модерен, оптимизиран апарат, щадящ пациентите откъм дозово натоварване и отговарящ на стандартите в областта на образната диагностика. Позволява компютърна томография на всички области на човешкото тяло с възможности за MPR, MIP и 3D реконструкции.

 

Мамограф "Senographe Essential" на General Electric (GE) е водещата дигитална мамографична с-ма на GE Healthcare.

 

Системата позволява:

 

 • контрастна спектрална мамография

 

 • точно определяне на лезии при оптимално позициониране на пациента
  получаване на 3D образ чрез методът "дигитален томосинтез" на гърдата с минимално дозово натоварване на пациента


Графична рентгенова уредба Multix Swing на фирма Siemens.

 

Ехограф Acuzon X 300 на фирма Siemens окомплектован с линеен и секторен трансдюсер.

 

Ехограф Logic P9 на фирма General Electric (GE) окомплектован с линеен, секторен, ендокавитарен и ехокардиографски трансдюсер.

 


Отделение по нуклеарна медицина

 

Диагностичен обсег на отделението по нуклеарна медицина:

 

 • Костна, целотелесна и полипозиционна сцинтиграфия с 99 м Тс - MDP

 

 • Прицелни и целотелесни скенирания с I-131 при заболявания на щитовидната жлеза

 

 • Динамична нефросцинтиграфия с 99м - DTPA

 

 • Статична нефросцинтиграфия с 99м Тс - DMSA

 

 • Перфузионна белодробна сцинтиграфия с 99м Тс - Macrosalb / NSA

 

 • Туморотропна сцинтиграфия с 99м Тс – MIBI, 99мТc - Tetrofosmin

 

 • Лимфосцинтиграфия с 99м Тс - Nanocol

 

 • Соматостатин-рецепторна сцинтиграфия

 

В отделението се извършват дейности и по Амб.пр.37 "Еднофотонна емисионна компютърна томотрафия с компютърна томография - SPECT/CT на хибриден скенер" и Амбулаторна процедура № 35 – „Сцинтиграфски изследвания”с Направление № 8А.

 

Отделението по нуклеарна медицина има Лицензия от АЯР за провеждане на метаболитна радионуклидна терапия на метастатична костна болест със Стронций 89(Metastron), Самарий 153 и Радий 223 (Xofigo), издаден на 03.11.2014 год., валиден до 02.11.2024 година.

 


Клинична и цитологична лаборатория

 

Диагностични дейности извършвани в клиничната лаборатория:

 

 • Хематологични изследвания - пълна кръвна картина с пет части диференциално броене;

 

 • Клинико-химични - пълна гама от изследвания;

 

 • Имунологични изследвания на туморни маркери, хормони, метаболитни маркери;

 

 • Кръвно-газов анализ;

 

 • Коагулация;

 

 • Изследване на урина.


Безопасността на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба/затворена система за вземане на кръв/ при стриктно спазване на хигиенните правила.

 

В цитологичната лаборатория се извършват следните медицински дейности:

 

 • Изследване на клинични цитологични препарати

 

 • Изследване на профилактични цитонамазки

 

 • Хистологични изследвания на тъкани от оперативно отстранени тумори с различна локализация, ТАБ, щипкови биопсии при бронхо-, гастро-, ентеро-, артро, колпоскопии; интраоперативни гефрирни изследвания.

Контакти

Хотел Дрийм

Телефон: 029753535
Факс: 029753950
Интернет сайт: www.sbalozsofia.com

Галерия

Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД
Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. Д-р Марин Мушмов ЕООД

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод