Регистър на здравеопазването

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД, Град София - Структура

сбалоз еоод софия

сбалоз еоод софия, отделение за образна диагностика софия, отделение по нуклеарна медицина софия, отделение по медицинска онкология софия, отделение по лъчелечение софия, лечение на онкологични заболявания софия, диагностика на ракови заболявания

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД
Структура

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД

СБАЛОЗ разполага със :

 


КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК :


Специализирани кабинети


Вътрешни консултативни - пет


Хирургични - три


Онкогинекологични - три


Урологични - три, от които единият е с цистоскопна


Гастроентерологичен със зала за ендоскопии


Бронхоскопичен с бронхоскопна


УНГ кабинет

 

Кардиологичен кабинет

 

Кабинет за психосоциална консултация


Отделения без легла.


Отделение за образна диагностика - конвенционална, КАТ, мамограф


Отделение по нуклеарна медицина


Отделение клинична и патоморфологична лаборатория


Болничен раков регистър

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК :


Отделение по медицинска онкология с тридесет легла


Към отделението има разкрита Структура за осъществяване на дневна системна

противотуморна терапия с краткосрочен престой с деветнадесет места


Приемно - терапевтичен кабинет


БОЛНИЧНА АПТЕКА


АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК


ТЕЛК

 

 

Контакти

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД

Град София, Община Столична, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров 1
Телефон: 029753535
Факс: 029753950
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени