Регистър на здравеопазването

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД, Град София

сбалоз еоод софия

сбалоз еоод софия, отделение за образна диагностика софия, отделение по нуклеарна медицина софия, отделение по медицинска онкология софия, отделение по лъчелечение софия, лечение на онкологични заболявания софия, диагностика на ракови заболявания

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД
Информация

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД

Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания е със седалище град София, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров 1.

 

Лечебно заведение е с областни функции за София град, като обслужваният район включва двадесет и четири общини с население към 2002 година - 1 173 811 души, или 15% от населението на страната.

 

Здравното заведение се стреми да предостави на хората с онкологични заболявания широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ, състояща се в предоставяне на високоспециализирани консултации и извършване на изследвания за ранна и прецизна диагностика, прилагане на най - съвременни терапевтични технологии и осигуряване на грижи за пациентите съответстващи на европейските стандарти.

 

Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания извършва системни наблюдения, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления :


Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания.


Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение.


Предоставяне на добри условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение.

 

Развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси.


Развитие на болницата като база за обучение на студенти и специализанти в областта на медицинската онкология и съвременни диагностични технологии.

 

През 2008 година Министерството на здравеопазването, присъжда оценка Отличен от акредитацията на СБАЛОЗ за срок от пет години.

 

 

Контакти

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД

Град София, Община Столична, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров 1
Телефон: 029753535
Факс: 029753950
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени